dd.mm.1593 in Ferwert (Ferwerd) 

Petrus Antonius Petri (ook genoemd: Petrus Antonii), zoon van Antonius Johanni en Roelijn Rinckesdr., geboren in 1565 in Goingarijp (Goaiingaryp) .
Petrus Antonius Petri was getrouwd met N.N.

Uit dit huwelijk:

 • 1. Jeromias Petri, gedoopt 26 april 1607 in Leeuwarden
 • 2. Antonius Petri, geboren ca 1620 in Jutrijp.
 • 3. Danyel Pieters, gedoopt op 1 november 1626 in Leeuwarden
 • 4. Jerck Pieters, gedoopt 10 oktober 1630 in Leeuwarden
 • dd.mm.jjjj
  Ca. 1617 in Ferwert (Ferwerd) 


  De naam Antonides 
  Antonides Familiewapen
  Het Familiewapen op de kerkklok in Britsum

  Antonius Petri  , zoon van Petrus Antonius Petri (ook genoemd: Petrus Antonii) en N.N., stond als student Theologie (Opleiding: Philoloog Frisius Franequeranus) ingeschreven in Franeker (Frentsjer) op 25-4-1637 en was Hervormde Predikant in Jutrijp (Jutryp) en Hommerts (1642-1649) en in Britsum sinds 1649.
  Hij trouwde op 16 februari 1644 (24 jaar oud) in Heeg (Heech)  met de 32-jarige Jancke Tammeri Baerdt, geboren in 1612 in Heeg (Heech) (of IJlst (Drylts)?), gedoopt in Heeg (Heech) op 18.06.1612, dochter van Tammerus Gerardi Poutsma en Eelcke (Eelckien) Sybrandts Baerdt.
  Uit dit huwelijk:

 • ?. Sara Antonides (  ) , geboren op ??-??-1648 in Jutrijp (Jutryp) (of Britsum?).
 • 1. Peterus Antonides, geboren op 29 april 1649 in Britsum, overleden (voor) 4 augustus 1657.
 • 2. Gerardus Antonides, geboren op 16 augustus 1651 in Britsum, gedoopt op 17 augustus 1651 in Britsum. Hij trouwde op 18.04.1676 in St. Jacobiparochie met Dingen Lenerts.
  Uit dit huwelijk:
  Ykje Gerardi Antonides, geboren 1676.
  Ykje trouwde op 16.09.1703 in St.Jacobiparochi met Petrus Jetzes Ritsma, geboren op dd.mm.1673.
 • 3. Femke Antonides, geboren en gedoopt op 16 juli 1654 in Britsum, overleden in Britsum voor 1660.
 • 4. Petrus Antonides, geboren op 4 augustus 1657 in Britsum.
 • 5. Femke Antonides, geboren op 6 mei 1660 in Britsum, overleden voor 1729.
 • 6. Eelkjen Antonides, geboren op 11 juni 1663, gedoopt op 14 juni 1663. Zij trouwde op 27 maart 1687 in Aalsum (Ealsum) met Jan Hendriks, geboren op 9 november 1656 in Holwerd (Holwert), beroep: timmerman.
  Lees meer over Antonius Petri bij Stamboom Driesten.

 • 1672 in Britsum.  Jancke
  Tammeri
  Baerdt
  04.08.1657 in Britsum.

  Petrus Antonides  geb. 04.08.1657, ged. 04.08.1657 in Britsum, zoon van Antonius Petri en Jancke Tammeri Baerdt, predikant in Aalsum (Ealsum) en Raerd (Rauwerd) (1697-1737).
  Ondertrouwd op 17 mei 1689 in Leeuwarden getrouwd op 2 juni 1689 in Aalsum met Trijntje Andriesdr. Verhoeck , geboren op 17 juni 1668 in Leeuwarden (Ljouwert), gedoopt op 17 Jun 1668 in Leeuwarden (Ljouwert), dochter van Andries Pieters Verhoeck en Jancke Willems Hoogveen.

  Uit dit huwelijk:

 • 1. Andreas Antonides, geboren en gedoopt op 9 maart 1690 in Aalsum (Ealsum), Wetzens.
 • 2. Jancke Antonides, geboren en gedoopt op 10 januari 1692 in Aalsum (Ealsum).
 • 3. Antonius Antonides, geboren op 27 september 1696 in Aalsum (Ealsum).
 • 4. Sara Antonides, geboren op 8 mei 1698 in Raerd (Rauwerd).
 • 5. Antoni Antonides, geboren op 7 november 1703 in Raerd (Rauwerd).
 • 6. Anna Antonides , geboren op 18 maart 1708 in Raerd (Rauwerd), zij trouwde op 8 mei 1729 in Oosterwierum (Easterwierrum) met Jelte Hinnes.
 • 09.05.1738 in Raerd (Rauwerd)
  (80 jaar).
  08.05.1698 in Raerd (Rauwerd).

  Sara Antonides, dochter van Petrus Antonides en Trijntje Verhoeck.
  Sara trouwde op 17-jarige leeftijd op 23 februari 1716 in Raerd (Rauwerd) met Hette Hylkes Wiarda.
  Sara hertrouwde op 27-jarige leeftijd met Saacke Floris.

  Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Reinier Hettes Wiarda, geboren op 25 maart 1725 in Irnsum (Jirnsum), hij trouwde op 2 mei 1751 in Raerd (Rauwerd) met Trijntje Antonides, geboren op 11 maart 1725 in Raerd (Rauwerd), dochter van Antony Goslings en Geeske Jans.

 • Opmerkelijk:
  Bron: de website www.wiarda.de (alleen op deze site gevonden) meldt over Sara Antonides en Hette Wiarda het volgende:
  Hette Wiarda, gehuwd Raerd (Rauwerd) 23-2-1716 met Sara Antonides.
  Uit dit huwelijk:
  1. Hylcke.
  2. Hylcke, apotheker, overleden voor 1749, gehuwd Heerenveen (Hearrenfean) 12-4-1744 met Teetske Dirks Nauta, van Oostermeer.
  3. Trijntie.
  4. Petrus, geboren 24-6-1723.
  5. Reinier. Over deze Reinier wordt gemeld dat hij, Reinier Wiarda, op 2 mei 1751 trouwde met Trijntje Goslings, geboren in 1725 en dat uit dit huwelijk Geeske Reins werd geboren, die voor 1777 trouwde met Hendrick van Gorcum, geboren op 6 december 1750, schoolmeester en organist te Raerd (Rauwerd), dorpsrechter en gezworen klerk, overleden in 1827. Deze Trijntje Goslings is het derde kind van Femke Antonides en Antony Goslings en wordt in vrijwel elk genealogisch overzicht op het Internet aangeduidt als Tryntje Antonides, geboren op 11 maar 1725 in Raerd (Rauwerd).
  6. Minke, geboren 29-11-1727.


  Uit het tweede huwelijk:
 • 2. Grietje (Sakes) Antonides, geboren op 1 april 1731 in Irnsum (Jirnsum). Grietje trouwde op 3 mei 1755 in Harlingen (Harns) met Cornelis Hendriks Tromp.
 • 3. Jancke Antonides, geboren op 22 februari 1733 in Irnsum (Jirnsum). Zij overleed voor 4 april 1734.
 • 4. Jancke Antonides, geboren op 4 april 1734 in Irnsum (Jirnsum).
 • 5. Anna Antonides, geboren op 4 april 1734 in Irnsum (Jirnsum). (tweeling met vorige)
 • 6. Floris Sakes Antonides, geboren op 4 februari 1736 in Irnsum (Jirnsum).
  NB: Vaak wordt bij deze Floris Antonides vermeld dat hij overleed voor 1738. Reden hiervoor is dat op 20 april 1738 Floris Sakes Antonides werd geboren. Maar of dit juist is???
 • 7. Floris Sakes Antonides, geboren op 20 april 1738 in Irnsum (Jirnsum).
 • 8. Antoni Sakes Antonides, geboren op 9 juli 1741 in Irnsum (Jirnsum).


 • A.A.:
  Het is mij niet duidelijk waarom de kinderen uit het tweede huwelijk de achternaam van moeder Sara kregen...

  ??
  20 april 1738 in Irnsum (Jirnsum)

  Floris Sakes Antonides, zoon van Sara Antonides en Saacke Floris. Landbouwer in Garijp (Garyp) en Lutjegast.
  Hij trouwde voor de kerk op 12 mei 1765 in Garijp (Garyp) met Trijntje Annes, gedoopt (Hervormd) op 21 februari 1734 in Suameer, overleden op 4 september 1808 in Lutjegast op 74 jarige leeftijd, dochter van Anne Folkerts en Greitje Benediktus.

  Uit dit huwelijk:

 • 1. Franciscus Wiersema Antonides, geboren op 17 mei 1766 in Garijp (Garyp), overleden op 7 juli 1766 in Garijp (Garyp), ruim 7 weken oud.
 • 2. Sake Floris Antonides, geboren op 25 september 1767 in Garijp (Garyp).
 • 3. Elisabeth Floris Antonides, geboren op 16 oktober 1768 in Garijp (Garyp), zij trouwde op 17 november 1813 in Grootegast met Jacob Wridsers Elema, geboren in 1758 als zoon van Wridzer Jacobs en Trienje Sjerps.
 • 4. Anna Floris Antonides, geboren op 28 oktober 1769 in Garijp (Garyp), overleden op 23 november 1769 in Garijp (Garyp), bijna 4 weken oud.
 • 5. Grietje Floris Antonides, geboren op 11 januari 1771 in Garijp (Garyp), overleden op 24 april 1771 in Garijp (Garyp), bijna 15 weken oud.
 • 6. Franciscus Floris Antonides, geboren op 20 januari 1772 in Garijp (Garyp).
 • 7. Grietje Floris Antonides, geboren op 22 mei 1773 in Garijp (Garyp), overleden voor 1777 (<5 jaar).
 • 8. Anne Floris Antonides, geboren op 4 juli 1775 in Garijp (Garyp) (Garyp).
 • 9. Grietje Floris Antonides, geboren op 5 februari 1777 in Garijp (Garyp).
 • 21 september 1807 in Lutjegast
  (69 jaar).
  25.09.1767 in Garijp (Garyp)

  Sake Floris Antonides, zoon van Floris Sakes Antonides en Trijntje Annes, landbouwer.
  Hij trouwde (1) met Martje Arjens Hiemstra, overleden 20 november 1807 in Lutjegast.
  Hij trouwde (2) met Lijsbeth Tabes Boelinga, geboren in Dantumawoude, overleden na 1846.

   Uit het eerste huwelijk:
  • 1. Trientje Antonides, geboren op 22 maart 1797 in Grootegast.
  • 2. Eltje Antonides, geboren op 9 november 1798 in Grootegast.
  • 3. Eltje Antonides, geboren op 11 december 1799 in Grootegast.
  • 4. Eltje Antonides, geboren op 16 juni 1801 in Grootegast, overleden op 14 januari 1875 in Veenwouden (Feanwolden) op 73-jarige leeftijd. Zij trouwde op 24 mei 1823 in Burgum (Bergum) met Eelte Pieters Venema, geboren op rond 1798 in Burgum (Bergum).
  • 5. Floris Sakes Antonides, geboren op 22 april 1804 in Grootegast.
   Uit het tweede huwelijk:
  • 6. Tabe Sakes Antonides, geboren op 8 december 1809 in Lutjegast.
  • 7. Frans Sakes Antonides, geboren rond 1813 in Grootegast.
  • 8. Anne Antonides, geboren rond 1813 in Grootegast, schipper, overleden op 16 augustus 1833 in Dantumawoude ongeveer 20 jaar oud.
  • 9. Antje Sakes Antonides, geboren rond 1816 in Lutjegast, overleden op 27 september 1874 in Dantumawoude, ongeveer 58 jaar oud. Zij trouwde op 1 juli 1846 in Burgum (Bergum) met Renger Foppes Wiegersma.
  • 10.Fokke Sakes Antonides, geboren op 30 juni 1816 in Lutjegast.

  07.02.1818 in Lutjegast
  (50 jaar)
  30.06.1816 in Lutjegast

  Fokke Sakes Antonides, koopman (1866), zoon van Sake Floris Antonides en Liesbeth Tabes Boelings.
  Hij trouwde op 16 mei 1841 in Murmerwoude met Sjoukje Johannes Heslings, geboren op 1 juli 1817 in Hantumerhuizen, overleden op 25 december 1864 in Veenwouden (Feanwolden) op 47-jarige leeftijd, dochter van Johannes Geerts Heslings en Lijsbert Jans Jongsma.

  Uit dit huwelijk:

 • 1. Liesbeth Antonides, geboren op 28 juni 1842 in Veenwouden (Feanwolden), overleden op 11 december 1928 in Damwoude op 86-jarige leeftijd, begraven in Damwoude. Zij trouwde op 8 mei 1862 in Veenwouden (Feanwolden) met Pieter Pieters Hamstra, geboren op 31 maart 1839 in Ferwert (Ferwerd), onderwijzer, overleden op 9 maart 1873 Huins op 33-jarige leeftijd.
 • 2. Sake Antonides, geboren op 4 september 1843 in Veenwouden (Feanwolden), overleden op 2 juli 1894 in Veenwouden (Feanwolden) op 50-jarige leeftijd.
 • 3. Johannes Fokkes Antonides, geboren op 13 december 1845 in Veenwouden (Feanwolden).
 • 4. Antje Antonides, geboren op 18 juni 1848 in Veenwouden (Feanwolden), overleden op 3 juni 1921 in Amsterdam op 72-jarige leeftijd. Zij trouwde op 14 juni 1867 in Dantumadeel met Harke Martens Koopmans, geboren op 5 juni 1846 in Echten (Ychten), overleden op 19 oktober 1933 in Amsterdam op 87-jarige leeftijd.
 • 5. Blijke Antonides, geboren op 30 september 1850 in Dantumawoude, overleden op 10 december 1923 in Akkerswoude op 73-jarige leeftijd. Zij trouwde op 15 juni 1873 in Burgum (Bergum) met Gerrit de Vries, geboren rond 1843 in Akkerswoude, bakker, overleden in Akkerswoude, zoon van Wijbe Gerrits de Vries en Akke Tijmens Vriesema.
 • 6. Trijntje Antonides, geboren op 12 januari 1853 in Veenwouden (Feanwolden), overleden op 23 januari 1937 in Burgum (Bergum) op 84-jarige leeftijd. Zij trouwde op 2 mei 1874 in Buitenpost (Butenpost) met Jacob de Kok, geboren op 16 september 1843 in Buitenpost (Butenpost), overleden op 31 mei 1930 in Buitenpost (Butenpost) op 86-jarige leeftijd.
 • 7. Grietje Antonides, geboren op 27 september 1854 in Veenwouden (Feanwolden), overleden op 13 november 1933 in Dantumawoude op 79-jarige leeftijd.
 • 8. Eltje Antonides, geboren op 10 juli 1859 in Dantumadeel, overleden in Veenwouden (Feanwolden).
 • 04.02.1873 in Veenwouden (Feanwolden)
  13.12.1845 in Veenwouden (Feanwolden)

  Johannes Fokkes Antonides, zoon van Fokke Sakes Antonides en Sjoukje Johannes Heslings, spoorwegarbeider (1890-1893).
  Hij trouwde op 22 september 1866 in Burgum (Bergum) met IJnskje(n) Aukes Koopmans, geboren op 7 maart 1845 in Lemmer (de Lemmer), spoorwegwachteres, overleden op 5 december 1928 in Zuidbroek op 83-jarige leeftijd, dochter van Auke Harke Koopmans en Baukje Hessels de Jong. Uit dit huwelijk:

 • 1. Fokke Antonides, geboren op 1 maart 1867 in Veenwouden (Feanwolden).
 • 2. Auke Antonides, geboren op 12 augustus 1870 in Harlingen (Harns).
 • 3. Baukje Antonides, geboren op 2 november 1872 in Buitenpost (Butenpost), overleden op 11 mei 1965 in Bafle op 92-jarige leeftijd. Zij trouwde op 14 april 1904 in Ermelo met de 10 jaar oudere Reinder Verbeek, geboren rond 1863 in Brummen, zoon van Geurt Verbeek en Gerritje Berends.
 • 4. Sake Antonides, geboren op 28 augustus 1875 in Westergeest, overleden op 21.05.1947.
 • 5. Sjoukje Antonides, geboren op 1 juni 1878 in Buitenpost (Butenpost), overleden op 28 januari 1968 in Bovenkarspel op 89-jarige leeftijd. Zij trouwde op 6 juni 1907 in Ermelo met Jacobus Onderwater, geboren op 8 november 1879 in Dieren, overleden op 9 februari 1946 in Rotterdam op 66-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Godlieb Onderwater en Annette Philippine Pabst.
 • 6. Harke Antonides, geboren op 17 augustus 1881 in Buitenpost (Butenpost) (of Achtkarspelen).
 • 7. Pieter Antonides, geboren op 13 maart 1884 in Menaldumadeel.
 • 8. Jacobje Antonides, geboren op 2 november 1887 in Wymbritseradeel. Zij trouwde op 4 mei 1925 in Zuidbroek met Pieter van de Deen, geboren op 20 februari 1878 in Slochteren, overleden op 26 augustus 1953 in Schildwolde op 75-jarige leeftijd.
 • 9. Lijsbeth Antonides, geboren op 9 augustus 1890 in Oosthem (Groningen), hoedenmaakster, overleden op 9 december 1945 in Zuidwolde op 55-jarige leeftijd. Zij trouwde op 3 november 1921 in Zuidbroek (Gr) met Willem Schoonveld, geboren op 4 mei 1886 in Garmerwolde, boerenarbeider, overleden op 5 december 1961 in Zuidwolde op 75-jarige leeftijd, zoon van Willem Schoonveld en Klaassien de Vries.
 • 18.07.1930 in Zuidbroek
  (84 jaar).
  01.03.1867 in Franeker (Frentsjer).

  Fokke Antonides, zoon van Johannes Fokkes Antonides en IJnskjen Aukes Koopmans.
  Beroep: spoorwegarbeider (1893).
  Hij trouwde op 23 september 1893 in Woudenberg met Gerritje Hendriksen, geboren op 18 september 1868 in Renswoude, overleden op 27 september 1943 in Maarn op 75-jarige leeftijd, dochter van Jan Hendriksen en Mientje Lieftinck.

  Uit dit huwelijk:

  • 1. Jan Antonides, geboren op 20 november 1893 in Woudenberg.
  • 2. Johannes Antonides, geboren op 16 december 1894 in Maarn.
  • 3. Gerrit Antonides, geboren op 26 juni 1896 in Maarn.
  • 4. Fokke Antonides, geboren op 9 augustus 1897 in Maarn.
  • 5. Marinus Antonides, geboren op 7 april 1899 in Maarn.
  • 6. Auke Antonides, geboren op 19 juli 1904 in Maarn, overleden op 15 april 1997 in Emmen op 92-jarige leeftijd.

  10.10.1940 in Maarn (73 jaar)
  20.11.1893 in Woudenberg.

  Jan Antonides, zoon van Fokke Antonides en Gerritje Hendriksen.
  Hij trouwde met Maatje Veldhuizen, geboren op 26 juni 1893 in Maarn, overleden op 14 februari 1980 in Woudenberg op 86-jarige leeftijd.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Fokke Antonides, geboren in Maarn.
  • 2. Antje Antonides, geboren op 8 maart 1926 in Maarn, overleden op 9 maart 2003 in Leusden op 77-jarige leeftijd, begraven op 12 maart 2003 in Woudenberg. Zij trouwde op 29 maart 1952 in Utrecht met Reinie Versteegh, geboren op 7 juli 1923 in Woudenberg, overleden op 20 maart 1982 in Woudenberg op 58-jarige leeftijd.

  12.01.1981 in Woudenberg
  (87 jaar)
  dd.mm.jjjj in Maarn.

  Fokke Antonides, zoon van Jan Antonides en Maatje Veldhuizen.
  Hij trouwde in Maarn met Helmerdina Errisje van Rhenen, geboren op 30 januari 1920 in Voorthuizen, overleden op 23 oktober 1997 op 77-jarige leeftijd.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Jan Antonides geboren in Utrecht.
  • 2. Antonia Antonides, geboren op 3 november 1956 in De Bilt, zij is gehuwd met Enrique Tamayo.

  dd.mm.jjjj in xxx
  (69 jaar)
  dd.mm.jjjj in Utrecht.

  Jan Antonides, zoon van Fokke Antonides en Helmerdina Errisje van Rhenen.
  Hij trouwde in De Bilt met Christina Antoinette van Ginkel, geboren in Nijmegen.

  Overleden in Maarn
  06.01.1974 in Maastricht.

  Friso Christian Antonides, zoon van Jan Antonides en Christina Antoinette van Ginkel.
  Hij trouwde in 2004 met Madeleide Dirks.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Lieve Antonides, geboren in Heerlen op 1 september 2006.
  • 2. Lotte Antonides, geboren in Heerlen op 27 november 2007.

  25.05.1977 in Maastricht.

  Michiel Alexander Antonides, zoon van Jan Antonides en Christina Antoinette van Ginkel.
  Hij trouwde in 2011 met nadine Jadoul.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Job Maarten valerius Antonides, geboren in Heerlen op 5 maart 2012.

  18.08.1870 in Harlingen (Harns).

  Auke Antonides, zoon van Johannes Fokkes Antonides en IJnskjen Aukes Koopmans.
  Beroep: wegwerker en ploegbaas bij de NS.
  Hij trouwde op 23 april 1893 in IJlst (Drylts) met Jeltsje (Jeltje) Wiebes Hoomans, geboren op 30 november 1867 in IJlst (Drylts), overleden op 4 april 1956 in IJlst (Drylts) op 87-jarige leeftijd.
  Auke en Jeltje waren de kosters van de gereformeerde kerk in Oosthem.

  Uit dit huwelijk:

  • 1. Johannes Antonides, geboren op 7 januari 1893 in Mantgum.
  • 2. Wiebe Antonides, geboren op 16 oktober 1896 in Mantgum.
  • 3. Fokke Antonides, geboren op 7 augustus jjjj in Bozum (Boazum).
  • 4. Siemen Antonides, geboren op 27 mei 1906 in Oosthem.
  • 5. Ina Antonides, geboren op dd.mm.jjjj in Oosthem. Zij trouwde in Sneek (Snits) met Sijtse Buma, geboren in Koudem, van beroep botermaker op de zuivelfabriek in Nijezijl.
   Uit dit huwelijk: Lies Buma, getrouwd met Henk Alberts; zij wonen in Harderwijk.

  02.10.1966 in Oude Mirdum
  (96 jaar)
  07.01.1893 in Mantgum.

  Johannes Antonides, zoon van Auke Antonides en Jeltsje Wiebes Hoomans.
  Hij trouwde (1) op 19 januari 1920 in Koudem met Roelofje van de Linde, geboren op 7 januari 1898 in Oudega, overleden op 25 februari 1961 in Workum (63 jaar).
  Hij trouwde (2) in Balk met Gerritje Leenstra, geboren in Workum.

   Uit het eerste huwelijk:
  • 1. Trijntje Antonides, geboren in Dedgum (Dedzjum), zij is gehuwd in Wijmbritseradeel met Jelle Eisma, geboren in Wolsum.
  • 2. Auke Antonides, geboren in Dedgum (Dedzjum).
  • 3. Jeltje Antonides, geboren op 11 juli 1923 in Tjerkwerd, overleden op 23 oktober 2001 in Hudsonville (U.S.A.) op 78-jarige leeftijd. Zij is gehuwd op 6 augustus 1947 in Schettens met Johan van Abbema, geboren in op 9 december 1920 Schettens, overleden op 22 oktober 1992 op 71-jarige leeftijd.
  • 4. Sytze Antonides, geboren op 18 juni 1925 in Tjerkwerd.
  • 5. Wiebe Antonides, geboren op 8 augustus 1926 in Tjerkwerd.
  • 6. Roelof Fimme Antonides, geboren op 27 feburari 1929 in Tjerkwerd.
  • 7. Ina Antonides, geboren op 6 maart 1930 in Tjerkwerd, overleden op 9 februari 2009 in Sneek, begraven in Workum. Zij trouwde op 15 september 1952 in Bolsward met Sijmen Boersma, geboren op 24 augustus 1928 in Oudega, overleden op 12 februari 1992.
  • 8. Fokke Antonides, geboren op 24 november 1932 in Tjerkwerd. Overleden op 27 december 2008 in Bolsward.

   
  18.06.1925 in Tjerkwerd.

  Sytze Antonides, zoon van Johannes Antonides en Roelofje van der Linde.
  Hij trouwde in Bolsward met Jacoba van der Zee, geboren op 16 juli 1927 in Bolsward, overleden op 5 maart 2010 in Sneek, begraven op 11 maart 2010 in Bolsward, dochter van Arjen van der Zee en Sijtske Plantinga.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Sietske Jacoba Antonides, geboren op 11 april 1954 in Bolsward.
  • 2. Roelofje Fimke Antonides, geboren op 9 oktober 1959 in Bolsward.

  16.10.2000 in Workum
  (75 jaar)
  08.08.1926 in Tjerkwerd.

  Wiebe Antonides, zoon van Johannes Antonides en Roelofje van der Linde.
  Beroep: chef Coop winkelbedrijf Gorredijk, directeur MAKRO Nederland, vestiging Delft.
  Hij trouwde op 12 december 1955 in Bolsward met Ida Offringa, geboren op 2 juni 1927 in Bolsward, overleden op 24 augustus 1992 op 65-jarige leeftijd, begraven in Oudemirdum, dochter van Cornelis Offringa en J. Vormeer.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Jantje Ina Antonides, geboren in Kampen op 25 oktober 1951.
   Trouwt in Delft op 3 mei 1974 met Hendrikus Paulus van der Kraan, geboren op 16 februari 1950 in Voorburg.
  • 2. Johannes Cornelis Antonides, geboren in Emmeloord op 25 april 1957.

  24.11.2004 in Balk
  Begraven op 29.11.2004 in Oudemirdum
  (78 jaar)
  25 april 1957 in Emmeloord.

  Johannes Cornelis Antonides, zoon van Wiebe Antonides en Ida Offringa.
  Hij trouwde op 12 december 1980 in Delft met Yvonne Sophia de Graaf, geboren op 1 april 1958 in Delft.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Martijn Antonides, geboren op 21 juni 1982 in Delft.
   Hij trouwde op dd.mm.jjjj met ????
   Uit zijn huwelijk:
  • Nienke Jasmijn Antonides, geboren op 19 augustus 2009
  • Ruben Jari Antonides, geboren op 24 mei 2011
  • 2. Eline Antonides, geboren op 31 juli 1985 in Delft.
   Zij trouwde met Daniel Geurtz.
      Uit dit huwelijk:
      Anne Geurtz en Martin Geurtz, geboren op 28 augustus 2012.

   
  27.02.1929 in Tjerkwerd.


  Roelof Fimme Antonides, zoon van Johannes Antonides en Roelofje van der Linde.
  Hij trouwde op 7 mei 1968 in Bolsward met Jeltje Boschma, geboren in Burgwerd.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Anna Jeltje Antonides, geboren op 07.04.1969 in Bolsward.
  • 2. Rosalinde Iepkje Antonides, geboren op 22.11.1973 in Bolsward.
   Vernoemd naar haar grootmoeder, Roelofje van de Linden.
   Haar zoon, Roeland Antonides, geboren op 19.11.2004 in Sneek, is vernoemd naar haar vader, Roelof Fimme Antonides.

  20.04.2007
  (78 jaar)
  28.08.1875 in Westergeest

  Sake Antonides, zoon van Johannes Fokkes Antonides en IJnskjen Aukes Koopmans.
  Beroep: ploegbaas bij de Nederlandse Spoorwegen.
  Hij trouwde op 23 mei 1903 in Grijpskerk met Trientje Penninga, geboren op 16 juni 1878 in Gaarkeuken, overleden op 28 november 1961 in Zuidbroek op 83-jarige leeftijd, dochter van Hielke Penninga en Grietje Visser.

  Uit dit huwelijk:

  • 1. Johannes Antonides, geboren op 21.03.1904 in Warffum.
  • 2. Hielke Antonides, geboren in Zuidbroek.
  • 3. IJnske Antonides, geboren op 3 september 1907 in Zuidbroek, overleden op 28 december 1928 in Zuidbroek op 21-jarige leeftijd.
  • 4. Geert Antonides, geboren op dd.mm.1908 in Zuidbroek.
  • 5. Fokke Sake Antonides, geboren op 20 september 1910 in Zuidbroek.
  • 6. Hendrik Antonides, geboren in Zuidbroek.
  • 7. Grietje Antonides, geboren op 4 februari 1914 in Zuidbroek, overleden op 29 januari 1995 in Assen op 80-jarige leeftijd, begraven op 2 februari 1995 in Assen. Zij trouwde in Noorddijk met Teunis Sikma, geboren in Tietjerksteradeel.
  • 8. Auke Antonides, geboren in Zuidbroek.
  • 9. Jelte Antonides, geboren op 17 juni 1918 in Zuidbroek, overleden op 15 november 1944 in Schore op 26-jarige leeftijd.
  • 10. Berend Antonides, geboren in Zuidbroek.
  • 11. Boukje Antonides, geboren e Zuidbroek, zij trouwde in Zuidbroek met Allert Knapper, geboren in Muntendam.
  • 12. Pieter Antonides, geboren in Groningen.
  • Update van Pauline van Till:
   Jelte is samen met zijn broer Geert in 1939 naar Canada geemigreerd.
   Jelte is op 15.11.1944 in Schore (Zeeland) gesneuveld.

  21.05.1947 in Zuidbroek
  (71 jaar)
  21.03.1904 in Warffum.

  Johannes Antonides, zoon van Sake Antonides en Trientje Penninga.
  Hij trouwde op 28.12.1928 in Kantens met Antje Bieuwenga, geboren op dd.mm.1901 in Zandweer, overleden op dd.mm.1993.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Sake Antonides, geboren op dd.mm.1930 in Achtkarspelen, overleden op dd.mm.2014.
  • 2. Arend Antonides, geboren op dd.mm.1931 in Achtkarspelen, overleden op dd.mm.2022.
  • 3. Hielke Antonides, geboren op 3 december 1932 in Achtkarspelen, overleden op 6 mei 1941 in Achtkarspelen op 10-jarige leeftijd.
  • 4. Cornelis Antonides, geboren op dd.mm.1934 in Achtkarspelen, overleden op dd.mm.1996.
  • 5. Trientje Antonides, geboren in Achtkarspelen.
  • 6. Geert Antonides, geboren in Achtkarspelen.
  • 7. Pieterke Antonides, geboren in Achtkarspelen, zij is gehuwd in Chattam (Canada) met Kees van Noord, geboren in Terneuzen.
  • 8. Margaretha Antonides, geboren in Achtkarspelen.
  • 9. IJnschtje Antonides, geboren in Achtkarspel, zij is gehuwd in Stratbirny (Canada) met Robert Vanderhill, geboren in Apeldoorn.
  • 10. Jantje Antonides, geboren in Achtkarspelen.
  • Bron/Source: https://www.familysearch.org/ Thanks to Jason vanderhill, Vancouver, BC

  16.08.1984 in Dorchester, Canada
  (80 jaar)
  dd.mm.jjjj in Achtkarspelen.

  Sake Antonides, zoon van Johannes Antonides en Antje Bieuwenga.
  Hij trouwde in Cochrane (Canada) met Detje Schenk, geboren in Andijk.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Elisabeth Antonides, geboren in Clarkson (Canada).
  • 2. Anna Antonides, geboren in Clarkson (Canana).
  • 3. Belinda Antonides, geboren in Clarkson (Canada).

   
  dd.mm.jjjj in Achtkarspelen.

  Arend Antonides, zoon van Johannes Antonides en Antje Bieuwenga.
  Hij trouwde in Sarnia (Canada) met Janet Ida Veenendaal, geboren in Sarnia (Canada).

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Ann Louise Antonides, geboren in Petrolia (Canada).
  • 2. Dean William Antonides, geboren in Petrolia (Canada).
  • 3. Dale Richard Antonides, geboren in Sarnia (Canada).

   
  dd.mm.jjjj in Achtkarspelen.

  Cornelis Antonides, zoon van Johannes Antonides en Antje Bieuwenga.
  Hij trouwde in Sarnia (Canada) met Agnes Sipkens, geboren in Jubbega.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Jonathan Conrad Antonides, geboren in Sarnia (Canada).
  • 2. Philip Nathaniel Antonides, geboren in Sarnia (Canada).
  • 3. Irene Jane Antonides, geboren in Sarnia (Canada).

   
  dd.mm.jjjj in Achtkarspelen.

  Geert Antonides, zoon van Johannes Antonides en Antje Bieuwenga.
  Hij trouwde in Sarnia (Canada) met Jentje van der Linde, geboren in Vollenhove.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Kevin John Antonides, geboren in Port Credit (Canada).
  • 2. Bradley William Antonides, geboren in Port Credit (Canada).

   
  17.08.1881 in Achtkarspelen

  Jacob Antonides
  15.12.1927 Rotterdam
  10.05.1948 Scharmer

  Harke Antonides, zoon van Johannes Fokkes Antonides en IJnskjen Aukes Koopmans, wegwerker spoorwegen (tot 1904).
  Hij trouwde (1) op 7 november 1903 in Meppel met Roelofje Lassche, geboren op 3 januari 1876 in Wanneperveen, overleden op 11 oktober 1925 in Meppel op 49-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Jans Lassche en Jacobje Berends de Jonge.
  Hij trouwde (2) op 3 januari 1931 in Meppel met Rinske de Schiffart, geboren op 11 oktober 1880 in Leeuwarden (Ljouwert), overleden op 11 april 1931 in Zwolle op 52-jarige leeftijd, dochter van Jan Tjeerds de Schiffart en Margaretha Schaap.
  Hij trouwde (3) op 50-jarige leeftijd op 10-10-1931 in Staphorst met Annechiena Tonkes, 22 jaar oud, geboren op 26-11-1908 in Woudbloem (Groningen).

  Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Johannes Antonides, geboren in Meppel.
 • 2. Jacoba IJnske Antonides, geboren in Meppel, zij trouwde in Meppel met Fokke Luchtmeijer, geboren op 21 oktober 1903 in Steenwijk, overleden op 29 november 1958 in Meppel op 55-jarige leeftijd.
 • 3. Cornelis Antonides, geboren op 24 februari 1911 in Meppel.
 • 4. IJnske Antonides, geboren op 15 mei 1913 in Meppel, zij trouwde op 14 mei 1936 in Zwolle met Harm Jan Bultman, geboren in Kampen.


  Jacob Antonides
  Geboren op 15 december 1927 in Rotterdam.
  Overleden op 10 mei 1948 in Scharmer (Slochteren)
  Bron 1:Drenlias Document 119, Blad 31     
  Bron 2:Drenlias Document 72, Blad 37
  Website Drenlias (Onderdeel van Drents Archief)

  Uit het derde huwelijk:
 • 5. Elsina Antonides, geboren in Staphorst, zij trouwde in Deventer met Jelle Vierstra, geboren in Deventer.
 • 6. Johanna Antonides, geboren in Staphorst, zij trouwde in Amsterdam met Johan Proost, geboren in Amsterdam.
 • 7. Tonko Antonides, geboren in Meppel.
 • 8. William Antonides, geboren in Meppel.
 • 9. Rudolf Antonides, geboren in Meppel.
 • 10. Johannes Antonides, geboren in Staphorst, hij trouwde in Groningen met Grietje Martha Vorenholt, geboren in Groningen.
 • 11. Bernhard Antonides, geboren in Staphorst.
 • 12. Maria Antonides, geboren in Staphorst, zij trouwde in Groningen met Sije Voordewind, geboren in Haulerwijk.
 • 13.  Frederik Hendrik Antonides, geboren op 16 juni 1944 in Staphorst, overleden op 4 juni 1945 in Staphorst, 11 maanden oud, begraven in Meppel op 8 juni 1945.
 • 09.10.1944 in Staphorst
  (63 jaar).
  16.02.1936 in Meppel

  Tonko Antonides, zoon van Harke Antonides en Annechiena Tonkes.
  Hij trouwde in Hilversum met Geertruida Maria Mechtilda Weimer, geboren op 16 mei 1937 in Hilversum.

  Uit dit huwelijk:

 • 1. Freddy Antonides, geboren op 7 september 1958 in Hilversum.
 • 2. Andre Antonides, geboren op 24 januari 1960 in Hilversum.
 • 3. Harry Antonides, geboren op 19 mei 1961 in Hilversum.
 • 4. Elvera Antonides, geboren op 4 september 1964 in Hilversum.
 • 5. Astrid Antonides, geboren op 14 maar 1973 in Hilversum, zij trouwde met Richard Marinus Gijsbertus van der Lugt, geboren in Utrecht, zoon van Petrus Gijsbertus van der Lugt en Maria Cornelia Middelkoop.
 • 02.03.1998 in Hilversum
  (62 jaar).
  07.09.1958 in Hilversum

  Freddy (Fred) Antonides, zoon van Tonko Antonides en Geertruida Maria Mechtilda Weimer.
  Hij trouwde in Utrecht.

  Uit dit huwelijk:

 • Dochter Antonides
 • Zoon Antonides
 •  
  24.01.1960

  Andre Antonides, zoon van Tonko Antonides en Geertruida Maria Mechtilda Weimer.
  Hij trouwde (1) in Amstelveen met Rhea Jeanette Stuur, geboren 12 november 19jj.
  Hij trouwde (2).

  Uit het eerste huwelijk:

 • Rosemary (Roos) Marinke Antonides, geboren in Hilversum op 26 september 1988.


 • Uit het tweede huwelijk:
 • Lucas Antonides, geboren in Almere op 26 juni 1999.
 •  
  19.05.1961

  Harry Antonides, zoon van Tonko Antonides en Geertruida Maria Mechtilda Weimer.
  Harry trouwde (1) in Didam met Angela, geboren dd.mm.jjjj.

  Uit het eerste huwelijk:

 • Rodney Antonides, geboren op 26.12.1985 in Zevenaar.


 • Harry trouwde (2)

  Uit het tweede huwelijk:

   
  04.09.1964 in Hilversum

  Elvera Antonides, dochter van Tonko Antonides en Geertruida Maria Mechtilda Weimer. Zij trouwde met Bert Pestman.

  Uit dit huwelijk:

 • Charissa Pestman
 •  
  14.03.1973 in Hilversum

  Astrid Antonides, dochter van Tonko Antonides en Geertruida Maria Mechtilda Weimer.
  Zij trouwde met Richard Marinus Gijsbertus van der Lugt, geboren in Utrecht op 29 oktober 1971, zoon van Petrus Gijsbertus van der Lugt en Maria Cornelia Middelkoop.

  Uit dit huwelijk:

 • Robby van der Lugt, geboren in Apeldoorn op 28 mei 1996
 • Miriam van der Lugt, geboren in Apeldoorn op 4 juni 1997
 • Melanie van der Lugt, geboren in Apeldoorn op 5 februari 2001
 • Ferry van der Lugt, geboren in Ede op 22 april 2002
 •  
  dd.mm.jjjj in Staphorst.

  William Antonides, zoon van Harke Antonides en Annechina Tonkes.
  Hij trouwde in Amsterdam met Emma Cornelia Reeberg, geboren in Paramaribo (Suriname).
  Uit dit huwelijk:

  • 1. Majorie Georgine Antonides, geboren in Zutphen
  • 2. Dochter N.N.
  • 3. Dochter N.N.

   
  13.03.1884 in Menaldumadeel.

  Pieter Antonides, zoon van Johannes Fokkes Antonides en IJnskjen Aukes Kopmans.
  Beroep: wegwerker en ploegbaas bij de Nederlandse Spoorwegen.
  Hij trouwde op 23 mei 1918 in Zuidbroek met Jantina Doornbos, geboren op 22 december 1889 in Kantens, overleden op 21 februari 1963 in Groningen op 73-jarige leeftijd.

  Uit dit huwelijk:

  • 1. IJnskje Antonides, geboren in Zuidbroek, zij trouwde in Leek met Hendrik van de Velde, geboren in Lucaswolde.
  • 2. Elisabeth Antonides, geboren in Gasselte, zij trouwde in Boerakker met Harm Vogelzang, geboren in Tolbert.
  • 3. Boukje Antonides, geboren in Gasselte, zij trouwde in Grootegast met Jan Popke Alkema, geboren in Nuis.
  • 4. Tietje Antonides, geboren in Winsum.
  • 5. Johanna Antonides, geboren in Winsum, zij trouwde in Zuidlaren met Aart Pater, geboren in Eigelshoven.
  • 6. Johannes Antonides, geboren in Winsum.
  • 7. Anje Antonides, geboren in Groningen, zij trouwde op 25.05.1961 in Groningen met Louwrens van Eekeren, geboren in Groningen.
  • 8. Eise Jakob Antonides, geboren in Winsum.
  • 9. Sjoukje Jacoba Antonides, geboren in Scheemda, zij trouwde in Groningen met Menne van Eekeren, geboren in Groningen.

  16.09.1947 in Zuidlaren
  (63 jaar)
  dd.mm.jjjj in Winsum.

  Johannes Antonides, zoon van Pieter Antonides en Jantina Doornbos.
  Hij trouwde in Lethbridge (Alberta, Canada) met Johanna Maria van de Beek, geboren in Hendrik Ido Ambacht.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Evelyn Jantina Antonides, geboren in Whitehorse Yukon Territory (Canada).
  • 2. Peter David Antonides, geboren in Whitehorse Yukon Territory (Canada).
  • 3. Douglas John Antonides, geboren in Whitehorse Yukon Territory (Canada).
  • 4. Timothy Antonides, geboren in Penticton B.C. (Canada).
  • 5. Robert Mark Antonides, geboren in Penticton B.C. (Canada).

   
  20.01.1772 in Garijp (Garyp)

  Franciscus Floris Antonides, zoon van Floris Sakes Antonides en Trijntje Annes, gedoopt op 23 februari 1772, landbouwer.
  Hij was getrouwd met Hiltje Syes de Beer, geboren op 24 september 1780 in Veenwouden (Feanwolden), overleden op 11 april 1827 in Veenwouden (Feanwolden) op 46-jarige leeftijd, dochter van Sije Tjerks de Beer en Klaaske Aukes.

  Uit dit huwelijk:

 • 1. Luitzen Franciscus Antonides, geboren op 10 april 1806 in Veenwouden (Feanwolden), overleden op dd.mm.1882.
  Thank you, Thomas Rittenburg from Simi Valley, California, USA for the update.
 • 2. Floris Franciscus Antonides, geboren op 20 februari 1813 in Veenwouden (Feanwolden).
 • 3. Sije Franciscus Antonides, geboren op 15 augustus 1815 in Veenwouden (Feanwolden).
 • 4. Sake Franciscus Antonides, geboren op 19 september 1819 in Veenwouden (Feanwolden).
 • 5. Stijntje Franses Antonides, geboren op 29 juni 1823 in Veenwouden (Feanwolden). Zij trouwde op 16 mei 1844 met Jitse Klases Sikkema, geboren in 1825 in Wouterswoude, zoon van Klaas Andries Sikkema en Sjoukje Jans Feenstra.
 • 26.01.1831 in Veenwouden (Feanwolden) (59 jaar)
  10.04.1806 in Veenwouden (Feanwolden)

  Luitzen Franciscus Antonides, zoon van Franciscus Floris Antonides en Trijntje Annes, gedoopt op 4 mei 1806 in Veenwouden (Feanwolden), kastelein in Quatrebras en bakker in Veenwouden (Feanwolden).
  Hij trouwde op 10 mei 1828 in Burgum (Bergum) met Maaike Alberts van der Werf, geboren op 3 oktober 1808 in Veenwouden (Feanwolden), gedoopt op 30 oktober 1808 in Veenwouden (Feanwolden), overleden op 12 mei 1893 in Sebaldeburen op 84-jarige leeftijd, dochter van Albert Jans van der Werf en Jitske Berends van der Werf.

  Uit dit huwelijk:

 • 1. Franciscus Antonides, geboren op 27 november 1829 in Veenwouden (Feanwolden), overleden op 27 april 1830 in Veenwouden (Feanwolden), bijna 5 maanden oud.
 • 2. Franciscus Antonides, geboren op 30 april 1831 in Veenwouden (Feanwlden).
 • 3. Albert Luitzens Antonides, geboren op 16 juni 1836 in Veenwouden (Feanwolden).
 • 4. Floris Antonides, geboren op 23 oktober 1839 in Veenwouden (Feanwolden).
 • 5. Sijtze Antonides, geboren op 2 september 1842 in Veenwouden (Feanwolden).
 • 6. Sije Antonides, geboren op 16 december 1848 in Veenwouden (Feanwolden), hij trouwde op 10 mei 1890 in Achtkarspelen met Wiebrigje van der Wal.
 • 16.12.1882 in Sebaldeburen (76 jaar)
  09.07.1741 in Irnsum (Jirnsum)

  Antoni Sakes Antonides, zoon van Sara Antonides en Saacke Floris.
  Hij trouwde (1) op 12 juni 1774 in Sexbierum met Grietje Jeltes, geboren op 11 november 1739 in Minnertsga, dochter van Jelte Hances en Jelte Pieters.
  Hij trouwde (2) op 22 november 1789 in Burgum (Bergum) met Aaltje Hendriks Brouwer, geboren op 28 februari 1757 in Burgum (Bergum), overleden op 26 maart 1824 in Burgum (Bergum) op 67-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Sijtzes en Joukje Rinzes.

  Uit het eerste huwelijk:

  • 1. Sara Antonides, geboren op 12 maart 1775 in Sexbierum.
  • 2. Sake Antonides, geboren op 23 november 1791 in Franeker (Frentsjer).

  12.10.1810 in Franeker (Frentsjer) (69 jaar)
  04/07.1775 in Garijp (Garyp)

  Anne Floris Antonides, zoon van Floris Sakes Antonides en Trijntje Annes, was getrouwd met Baukje Wigmans, geboren in Zwaagwesteinde, overleden op 30 maart 1822 in Burgum (Bergum), dochter van Wigman Wijbes en Hiltje Eelses Heidelberg.
  Uit dit huwelijk:

  • 1. Wichman Antonides, geboren op 12 juni 1807 in Burgum (Bergum), gedoopt op 5 juli 1807 in Burgum (Bergum), overleden op 15 maart 1893 in Tietjerksteradeel op 85-jarige leeftijd.
  • 2. Hiltje Antonides, geboren op 17 augustus 1810 in Veenwouden (Feanwolden), overleden op 19 augustus 1859 in Burgum (Bergum) op 49-jarige leeftijd.
  • 3. Floris Antonides, geboren op 17 november 1812 in Veenwouden (Feanwolden), overleden op 30 januari 1897 in Heidestreek op 84-jarige leeftijd.
  • 4. Trijntje Antonides, geboren op 5 mei 1815 in Veenwouden (Feanwolden), overleden op 18 december 1889 in Burgum (Bergum) op 74-jarige leeftijd. Zij was getrouwd met Timen Koning, geboren op 10 augustus 1809 in Oostermeer, overleden voor 18 december 1889, zoon van Heinze Rienks Koning en Vrouwkje Tiemens.
  • 5. Sake Annes Antonides, geboren op 18 september 1818 in Burgum (Bergum), overleden op 1 oktober 1818 in Burgum (Bergum), bijna 2 weken oud.
  • 6. Grietje Antonides, geboren op 11 september 1820 in Burgum (Bergum), overleden op 17 juli 1875 in Tietjerksteradeel op 54-jarige leeftijd.

  20 april 1837 in Burgum (Bergum) (61 jaar).
  23.11.1791 in Franeker (Frentsjer).

  Sake Antonides, zoon van Antoni Sakes Antonides en Grietje Jeltes, trouwde op 13 november 1815 in Burgum (Bergum) met Aakje Pieters Jager, geboren op 30 december 1788 in Driesum, dochter van Pieter Minnerts en Geertje Dirks Veenstra.
  Uit dit huwelijk:

  • 1. Antony Sakes Antonides, geboren op 28 maart 1818 in Burgum (Bergum), overleden op 2 april 1818 in Burgum (Bergum), 6 dagen oud.
  • 2. Antony Sakes Antonides, geboren op 4 juni 1830 in Burgum (Bergum), overleden op 14 april 1889 in Burgum (Bergum) op 58-jarige leeftijd.

  16.12.1869 in Suameer (78 jaar).
  22.04.1804 in Grootegast.


  5. Sijke Floris Antonides

  Floris Sakes Antonides, zoon van Sake Floris Antonides en Martje Arjens Hiemstra.
  Hij trouwde (1) op 16 mei 1841 met Hendrikje Jentjes van de Laan, geboren in juli 1811 in Kooten.
  Hij trouwde (2) met Antje Wybes van de Veen, geboren rond 1826 in Valom, overleden op 27 september 1905 in Veenwouden (Feanwolden), ongeveer 79 jaar oud.

  Uit het eerste huwelijk:

  • 1. Sake Floris Antonides, geboren op 15 juli 1841 in Veenwouden (Feanwolden).
  • 2. Geertje Antonides, geboren op 5 juli 1843 in Veenwouden (Feanwolden), overleden op 15 augustus 1933 in Dantumawoude op 90-jarige leeftijd. Zij trouwde op 8 mei 1869 in Burgum (Bergum) met Jan Ruurds Dijkstra, geboren op 3 december 1837 in Dantumawoude.
  • 3. Anne Floris Antonides, geboren op 20 maart 1845 in Veenwouden (Feanwolden).
  • 4. Martje Floris Antonides, geboren op 26 november 1848 in Veenwouden (Feanwolden), overleden op 18 december 1932 in Veenwouden (Feanwolden) op 84-jarige leeftijd. Zij trouwde op 13 mei 1873 in Burgum (Bergum) met Jan Sikkes Jongsma, geboren in Dantumawoude.
  • 5. Sijke Floris Antonides, geboren op 8 augustus 1851 in Veenwouden (Feanwolden). Zij trouwde op 8 mei 1873 in Burgum (Bergum) met Franciscus Sakes Antonides, geboren op 5 juli 1849 in Veenwouden (Feanwolden).
  • 6. Jetske Antonides, geboren op 18 mei 1856 in Veenwouden (Feanwolden), overleden op 23 maart 1860 in Veenwouden (Feanwolden), bijna 4 jaar oud.
  • 7. Trijntje Antonides, geboren op 20 mei 1858 in Veenwouden (Feanwolden), overleden op 29 oktober 1859 in Veenwouden (Feanwolden), ruim 18 maanden oud.
  18.08.1860 in Veenwouden (Feanwolden) (56 jaar)
  20.03.1845 in Veenwouden (Feanwolden)

  Anne Floris Antonides, zoon van Floris Sakes Antonides en Hendrikje Jentjens van de Laan.
  Hij trouwde op 16 mei 1878 in Burgum (Bergum) met Antje Watses van der Wal, geboren op 26 januari 1852 in Akkerswoude, overleden op 4 november 1940 in Veenwouden (Feanwolden) (88 jaar).

  Uit dit huwelijk:

  20.12.1935 in Veenwouden (Feanwolden) (90 jaar)
  22.02.1879 in Veenwouden (Feanwolden).

  Floris Annes Antonides, zoon van Anne Floris Antonides en Antje Watses van der Wal.
  Hij trouwde op 4 september 1902 in Burgum (Bergum) met Joukje van der Veen, geboren op 4 augustus 1881 in Burgum (Bergum), overleden op 10 juli 1944 in Leeuwarden (Ljouwert) op 62-jarige leeftijd, dochter van IJbele Theunis van der Veen en Grietje de Hoop.

  Uit dit huwelijk:

  • 1. Grietje Antonides, geboren op 3 januari 1904 in Veenwouden (Feanwolden), overleden op 25 oktober 1952 in Franeker (Frentsjer) op 49-jarige leeftijd. Zij trouwde op 4 november 1931 in Leeuwarden (Ljouwert) met Uilke Hijlke Bottema, geboren op 18 oktober 1900 in Buitenpost (Butenpost), ontvanger waterschap, zoon van Andries Bottema en Sibbeltje van der Molen.
  • 2. Anna Antonides, geboren in Veenwouden (Feanwolden), zij trouwde in Leeuwarden (Ljouwert) met Jacob Minnes Dijkstra, geboren in Menaldum.

  04.03.1958 in Leeuwarden (Ljouwert)
  (79 jaar)
  08.12.1809 in Lutjegast.

  Tabe Sakes Antonides, zoon van Sake Floris Antonides en Lijsbeth Tabes Boelinga.
  Hij werd op 28 januari 1810 in Lutjegast gedoopt en was van beroep gardenier.
  Hij trouwde op 23 mei 1836 in Burgum (Bergum) met Antje Foppes Wiegersma, geboren in september 1807 in Dantumawoude als dochter van Foppe Martens Wiegersma en Sjoukje Rengers Hesling, overleden op 10 oktober in Dantumawoude (63 jaar).

  Uit dit huwelijk:

  • 1. Liesbet Tabes Antonides, geboren op 3 mei 1837 in Dantumawoude. Zij trouwde op 26 april 1860 in Burgum (Bergum) met Auke Tjeerds Sikkema, geboren op 26 juli 1836 in Dantumawoude, zoon van Tjeerd Klazes Sikkema en Aukje Aukes Jongsma.
  • 2. Sjoukje Tabes Antonides, geboren op 14 juli 1838 in Dantumawoude, overleden op 3 december 1921 in Lutjepost op 83-jarige leeftijd. Zij trouwde op 16 mei 1868 in Burgum (Bergum) met Johannes Floris Antonides, geboren op 13 december 1842 in Burgum (Bergum) als zoon van Floris Franciscus Antonides en Antje Johannes van der Schans, overleden op 25 november 1911 in Burgum (Bergum) op 68-jarige leeftijd.
  • 3. Foppe Tabes Antonides, geboren op 26 oktober 1841 in Dantumawoude, overleden op 18 september 1912 in Dantumawoude op 70-jarige leeftijd.
  • 4. Sake Tabes Antonides, geboren op 16 april 1844 in Dantumawoude, overleden op 1 mei 1911 in Dantumawoude op 67-jarige leeftijd.
  • 5. Anne Tabes Antonides, geboren op 15 oktober 1846 in Dantumawoude, overleden op 8 november 1884 in Dantumawoude op 38-jarige leeftijd.
  • 6. Akke Tabes Antonides, geboren op 12 augustus 1848 in Dantumawoude, overleden op 24 juni 1938 in Dantumawoude op 89-jarige leeftijd. Hij trouwde op 22 oktober 1873 in Burgum (Bergum) met Jan Pieters Minnema, geboren op 6 februari 1848 in Murmerwoude, landbouwer, overleden op 19 juni 1912 in Dantumawoude op 64-jarige leeftijd, zoon van Pieter Jans Minnema en Akke Annes Annema.
  • 7. Franciscus Tabes Antonides, geboren op 17 mei 1851 in Dantumawoude.
  • 8. Tabe Tabes Antonides.

  18.06.1890 in Wouterswoude (80 jaar)
  20.02.1813 in Veenwouden (Feanwolden)

  2. Johannes Floris

  Floris Franciscus Antonides, zoon van Franciscus Floris Antonides en Hiltje Syes de Beer.
  Hij trouwde op 21 april 1839 in Burgum (Bergum) met Antje Johannes van der Schans, geboren op 29 augustus 1816 in Burgum (Bergum)erveen als dochter van Johannes Cornelis van der Schans en Houkje Gerrits Bouma, overleden op 2 mei 1873 in Burgum (Bergum)erveen (56 jaar).

  Uit dit huwelijk:

  • 1. Franciscus Floris Antonides, geboren op 23 februari 1841 in Veenwouden (Feanwolden), overleden op 26 november 1875 in Buitenpost (Butenpost) op 34-jarige leeftijd. Hij trouwde op 3 mei 1866 in Murmerwoude met Grietje Annes Annema, geboren op 27 november 1839 in Akkerswoude, overleden op 8 januari 1928 in Buitenpost (Butenpost) op 88-jarige leeftijd, dochter van Anne Tjeerds Annema en Antje Jans Sikkema.
  • 2. Johannes Floris Antonides, geboren op 13 december 1842 in Burgum (Bergum).
  • 3. Hiltje Floris Antonides, geboren op 28 augustus 1845 in Burgum (Bergum), overleden op 13 september 1925 in Veenwouden (Feanwolden) op 80-jarige leeftijd. Zij trouwde op 21 mei 1870 in Burgum (Bergum) met Freerk Hoeksma, geboren rond 1847 in Buitenpost (Butenpost), overleden in Kollumerzwaag, zoon van Anne Jacobs Hoeksma en Geertje Freerks Brouwer.
  • 4. Houkje Antonides, geboren in 1848 in Burgum (Bergum), overleden op 2 maart 1852 in Burgum (Bergum), ongeveer 3 jaar oud.
  • 5. Kornelis Floris Antonides, geboren op 1 april 1850 in Burgum (Bergum).
  • 6. Luitzen Floris Antonides, geboren op 17 december 1853 in Burgum (Bergum).

  13.11.1880 in Burgum (Bergum)erveen (bij Quatrebras) (67 jaar)
  15.08.1815 in Veenwouden (Feanwolden).

  Sije Franciscus Antonides, zoon van Franciscus Floris Antonides en Hiltje Syes de Beer.
  Hij was van beroep onderwijzer en kastelijn in St. Jacobiparochie.
  Op 4 september 1837 trouwde hij in St. Annaparochie met Klaasje Lammerts Kramer, geboren op 24 maart 1813 in St. Annaparochie als dochter van Lammert Marten Kramer en Geertje Minks Hiemstra, overleden op 18 september 1878 in St. Annaparochie (65 jaar).

  Uit dit huwelijk:

  • 1. Franciscus Antonides, geboren rond 1843, overleden op 19 juli 1880 in Sebaldeburen, ongeveer 37 jaar oud.
  • 2. Geertje Antonides, geboren op 25 augustus 1851 in St. Jacobiparochie, overleden op 15 september 1895 in Dronrijp op 44-jarige leeftijd. Zij trouwde op 14 september 1876 in St. Annaparochie met Johannes Balthazar Swerms, geboren op 20 februari 1853 in Franeker (Frentsjer), overleden op 25 september 1930 in Apeldoorn op 77-jarige leeftijd, zoon van Andries Hermanus Swerms en Jeltje Hoffman.

  18.01.1886 in Dronrijp (70 jaar)
  19.09.1819 in Veenwouden (Feanwolden).


  Franciscus Sakes Antonides

  Sake Franciscus Antonides, zoon van Floris Sakes Antonides en Hiltje Syes de Beer.
  Hij trouwde op 30 september 1848 in Veenwouden (Feanwolden) met Aafke Berends van der Weide, geboren op 1 februari 1827 in Veenwouden (Feanwolden) als dochter van Berend van der Weide en Grietje Hotses Boersma, overleden op 19 januari 1868 in Veenwouden (Feanwolden) (40 jaar).

  Uit dit huwelijk:

  16.02.1898 (78 jaar).
  15.07.1841 in Veenwouden (Feanwolden).

  Sake Floris Antonides, zoon van Floris Sakes Antonides en Hendrikje Jentjens van de Laan.
  Hij trouwde op 13 mei 1871 in Burgum (Bergum) met Aatje Gerrits Hoek, geboren op 8 oktober 1843 in Burgum (Bergum) als dochter van Gerrit Ates Hoek en Wapkje Klazes Hoekstra, overleden op 1 februari 1908 in Veenwouden (Feanwolden) (64 jaar).

  Uit dit huwelijk:

  • 1. Floris Sakes Antonides, geboren op 9 februari 1872 in Burgum (Bergum), overleden op 9 april 1934 in Veenwouden (Feanwolden) op 62-jarige leeftijd.
  • 2. Wopkje Sakes Antonides, geboren op 28 april 1873 in Burgum (Bergum), overleden op 24 oktober 1956 in Tietjerksteradeel op 83-jarige leeftijd. Zij trouwde op 22 mei 1902 in Burgum (Bergum) met Minne Annes Gerlings, geboren op 14 juni 1874 in Twijzel, overleden op 24 oktober 1951 in Veenwouden (Feanwolden) op 76-jarige leeftijd, zoon van Anne Minnes Gerlings en Boukje Tiemens Koning.
  • 3. Gerrit Sakes Antonides, geboren op 16 augustus 1874 in Burgum (Bergum), overleden op 13 september 1874 in Burgum (Bergum), bijna 1 maand oud.
  • 4. Gerrit Sakes Antonides, geboren op 13 september 1875 in Burgum (Bergum), overleden op 22 december 1896 in Burgum (Bergum) op 21-jarige leeftijd.
  • 5. Anne Sakes Antonides, geboren op 27 november 1876 in Burgum (Bergum), overleden op 13 maart 1878 in Burgum (Bergum), bijna 16 maanden oud.
  • 6. Hendrik Sakes Antonides, geboren op 3 februari 1878 in Burgum (Bergum), overleden op 1 mei 1878 in Burgum (Bergum), bijna 3 maanden oud.

  16.07.1907 in Veenwouden (Feanwolden) (66 jaar)
  17.05.1851 in Dantumawoude.

  Franciscus Tabes Antonides, zoon van Tabe Sakes Antonides en Antje Foppes Wiegersma.
  Hij trouwde op 15 mei 1884 in Dantumadeel met Leelke Minnema, geboren op 9 juli 1857 in Murmerwoude als dochter van Pieter Jans Minnema en Akke Annes Annema, overleden op 10 augustus 1940 in Dantumawoude (83 jaar).

  Uit dit huwelijk:

  • 1. Tabe Franses Antonides, geboren op 6 juli 1886 in Dantumawoude, overleden op 5 juni 1969 in Murmerwoude (82 jaar).
   Hij was getrouwd (1) op 16 juni 1932 in Murmerwoude met Antje Zuidema, geboren op 30 april 1903 in Dantumawoude.
   Hij was getrouwd (2) in Murmerwoude met Maaike Lyzenga, geboren in Murmerwoude.

  19.10.1928 in Dantumawoude (77 jaar)
  16.06.1836 in Veenwouden (Feanwolden)

  Albert Luitzens Antonides, zoon van Luitzen Franciscus Antonides en Maaike Alberts van der Werf.
  Hij trouwde op 01.09.1864 in Burgum (Bergum) met Trijntje Sijmens Hoekstra, geboren op 24.01.1842 in Suawoude, overleden op 09.09.1915 in Suawoude (73 jaar), dochter van Sijmen Oeges Hoekstra en Trijntje IJkes Bergsma.

  Uit dit huwelijk:

  28.02.1904 in Suawoude
  (67 jaar)
  20.05.1865 in Suawoude

  Sijmon Alberts Antonides, zoon van Albert Luitzens Antonides en Trijntje Sijmens Hoekstra.
  Hij was afdelingschef bij de gemeentetram in Amsterdam en is overleden op 19.10.1925 in Bussem (60 jaar).
  Trouwde (1)op 17.05.1888 in Burgum (Bergum) met Wiepkje Rinders Algra, geboren op 28.10.1865 in Suawoude, overleden op 09.01.1901 in Garijp (Garyp) (35 jaar).
  Trouwde (2)op 22.06.1896 in Pretoria (Zuid-Afrika) met Aaltje Drupsteen, geboren op 20.07.1868 in Amsterdam, overleden op 26.05.1956 in Bussem (87 jaar).

  Uit het eerste huwelijk:

  • 1. Albert Antonides, geboren op 17.08.1889 in Huizem.
  • 2. Rindert Antonides, geboren op 03.11.1890 in Amsterdam, overleden op 28.12.1891 in Garijp (Garyp) (1 jaar oud).

  Uit het tweede huwelijk:
  • Maaike Antonides, geboren op 12.05.1899(?) in Pretoria (Zuid-Afrika), overleden op 16.11.???? (18 maanden oud).

  19.10.1925 in Bussum (60 jaar)
  17.08.1889 in Huizem

  Albert Antonides, zoon van Sijmon Alberts Antonides en Wiepkje Rinders Algra.
  Hij was bureauchef bij de gemeentetram in Amsterdam en is overleden op 30.04.1970 in Overveen (80 jaar).
  Trouwde op 01.08.1912 in Amsterdam met Maria Onkenhout, geboren op 31.07.1890 in Amsterdam, overleden op 11.01.1990 in Terborg.

  Uit dit huwelijk:

  30.04.1970 in Overveen (80 jaar)
  11.01.1915 in Amsterdam.

  Jan Ernst Antonides, zoon van Albert Antonides en Maria Onkenhout.
  Beroep: notarisklerk, makelaar.
  Hij trouwde in Den Haag met Petronella van Beek, geboren in Den Haag.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Maria Antonides, geboren in Amsterdam, zij trouwde in Zandvoort met Johan Huizinga, geboren in Buitenpost (Butenpost).
  • 2. Petronella Antonides, geboren op 21 november 1945 in Amsterdam, overleden op 15 december 1946 in Amsterdam, ruim 1 jaar oud.
  • 3. Ernst Jan Antonides, geboren in Amsterdam.
  • 4. Bianca Antonides, geboren in Amsterdam.
  • 5. Paul Frederik Antonides, geboren op 27 maart 1953 in Amsterdam.

  12.01.1963 in Zandvoort
  (48 jaar)
  07.03.1953 in Amsterdam.

  Paul Frederik Antonides, zoon van Jan Ernst Antonides en Petronella van Beek.
  Hij trouwde op 22 mei 1978 in Zandvoort met Marja Hamelink, geboren op 24 maart 1954 in 's-Gravenhage.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Pascal Antonides, geboren op 29 april 1976 in Amsterdam.
  • 2. Jordy Antonides, geboren op 17 juli 1979 in Amsterdam, hij is gehuwd in Lisse met Joyce Anna Revers, geboren in Hoofddorp.

   
  05.02.1917 in Edam.

  Sijmen Antonides, zoon van Albert Antonides en Maria Onkenhout.
  Hij trouwde in Amsterdam met Anna Lucina Huisman, geboren op 6 mei 1918 in Dordrecht, overleden op 23 maart 1999 in Hillegom op 80 jarige leeftijd.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Jacoba Maria Antonides, geboren in Amsterdam.
  • 2. Albert Antonides, geboren op 10 november 1945 in Amsterdam.
  • 3. Maria Antonides, geboren in Amsterdam, zij is gehuwd in Zandvoort met Johannes Theodoor Groenou, geboren in Santiago (Dominicaanse Republiek).
  • 4. Marten Antonides, geboren in Amsterdam.

  13.03.2008
  (91 jaar)
  10.11.1945 in Amsterdam.

  Albert Antonides, zoon van Sijmen Alberts Antonides en Anna Lucina Huisman.
  Hij trouwde op 7 juli 1977 met Jacinta Maria Josepha van der Meer, geboren op 7 november 1948 in Amsterdam.

   Uit dit huwelijk:
  • Albert Tormo Antonides, geboren op 28 augustus 1981 in Amsterdam.
  • Arthur Sijmen Antonides, geboren op 2 januari 1984 in Amsterdam.
  • Alexandra Antonides, geboren op 1 mei 1986 in Amsterdam.

   
  dd.mm.jjjj in Amsterdam.

  Marten Antonides, zoon van Sijmen Alberts Antonides en Anna Lucina Huisman.
  Hij trouwde in Zandvoort met Rita van Duijn.

   Uit dit huwelijk:
  • Raymond Antonides, geboren in Haarlem.

   
  dd.mm.jjjj in Amsterdam.

  Albert Antonides, zoon van Albert Antonides en Maria Onkenhout.
  Hij trouwde in Amsterdam met Elisabeth Johanna van der Bil, geboren op 14 december 1924 in Amsterdam, overleden in 1997 in Amsterdam.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Cornelis Antonides, geboren in Amsterdam.
  • 2. Albert Antonides, geboren in Amsterdam.
  • 3. Christina Wilhelmina Antonides, geboren op 12 januari 1952 in Amsterdam.
  • 4. Jan Ernst Antonides, geboren in Amsterdam.
  • 5. Elisabeth Antonides, geboren in Amsterdam.

   
  12.01.1952 in Amsterdam.

  Christina Wilhelmina Antonides , dochter van Albert Antonides en Elisabeth Johanna van der Bil.
  Zij trouwde (1) met Paulus Wilhelmus Van Doorn, geboren in Amsterdam.
  Zij trouwde (2) op 31 mei 1989 in Naarden met - en is gescheiden van - Michael Juda (Micha) Mirck, geboren op 18 oktober 1963 in Amsterdam.

   Uit het eerste huwelijk:
  • 1. Ariadne Antonides, geboren 18 december 1972 in Zaandam.
  • 2. Menno Antonides, geboren op 3 februari 1975 in Anna Paulowna.
   Uit het tweede huwelijk:
  • 3. Aaron Mirck, geboren op 27 september 1989 in Amsterdam.
  • 4. Joaz Mirck, geboren op 13 november 1992 in Amsterdam.

   
  18.12.1972

  Ariadne Antonides, dochter van Christina Wilhelmina Antonides en Paulus Wilhelmus Maria Van Doorn.
  Zij trouwde met Theodorus Peterus Nicolaas Jonkman, geboren op 19 december 1960.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Isa Jonkman, geboren op 27 april 1997 in Arnhem.
  • 2. Robin Pieter Jonkman, geboren op 18 augustus 1998 in Arnhem.

   
  11.02.1924 in Amsterdam.


  Christiaan Frederik Jan Antonides, zoon van Albert Antonides en Maria Onkenhout.
  Beroep: predikant in Obdam en later in Terborg.
  Hij trouwde op 20 mei 1955 in Amsterdam met Belia Kroeskamp, geboren op 9 mei 1925 in Amsterdam, overleden op 8 september 1980 in Terborg (55 jaar).

  17.11.2001 in Terborg
  (77 jaar)


  bron: www.wikiterborg.nl
  29.06.1958 in Obdam.

  Johannes Albert Antonides, zoon van Christiaan Frederik Jan Antonides en Belia Kroeskamp.
  Hij trouwde met Gosina Adophina Vink, geboren in Dodewaard.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Christiaan Frederik Jan Antonides, geboren in Nijmegen.
  • 2. Gosinus Theodorus Antonides, geboren in Nijmegen.
  • 3. Quint Johannes Antonides, geboren in Nijmegen.

   


  bron: www.wikiterborg.nl
  dd.mm.jjjj in Amsterdam.

  Luitzen Franciscus Antonides, zoon van Albert Antonides en Maria Onkenhout.
  Hij trouwde in Amsterdam met Cornelia Griffioen, geboren in Vreeland.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Maria Femina Antonides, geboren in Amsterdam.
  • 2. Jan Jacob Antonides, geboren op 26 augustus 1950 in Amsterdam.
  • 3. Christiaan Frederik Jan Antonides, geboren op 20 juni 1953 in Amsterdam, overleden op 17 juni 1999 in Bakhuizen op 45 jarige leeftijd, begraven in Bakhuizen.
  • 4. Cornelia Magdalena Antonides, geboren in Amsterdam.

   
  26.08.1950 in Amsterdam.

  Jan Jacob Antonides, zoon van Luitzen Franciscus Antonides en Cornelia Griffioen.
  Hij trouwde op 17 oktober 1975 met Helena Wilhelmina Last geboren 28 december 1955.

   Uit dit huwelijk:
  • Cornelia Maria Willemien Antonides, geboren op 28 augustus 1976, gehuwd op 5 juni 2003 met Jan van der Heide.
   Kinderen: Eline Danielle Heleen, geboren op 1 april 2009.
  • Gerdien Elizabeth Antonides, geboren op 10 december 1977, overleden 21 juli 2010 te Texel, begraven te Bantega
  • Femina Johanneke Tertia Antonides, geboren op 16 april 1979, verbonden op 23 maart 2008 met Ashraf Farag Ghattas Bebawi in Egypte.
   Kinderen: Josua, geboren op 17 september 2008 en Jeremy, geboren op 9 november 2010.
  • Lutsje Franciska Antonides, geboren op 28 maart 1981, gehuwd op 22 augustus 2001 met Richard Frankenhuis.
   Kinderen: Enzo, geboren op 2 maart 2009.
  • Jacob Cristiaan Antonides, geboren op 21 januari 1984.
  • Thijme Albert Jan Antonides, geboren op 21 januari 1987.
  • Helena Gesina Antonides, geboren op 4 januari 1990.
  • Lysbeth Hanna Antonides, geboren op 13 februari 1994.
  • Simon Luitzen Willem Antonides, geboren op 24 april 1997.

  Bron: Jan Jacob Antonides, 12.11.2010

   
  dd.mm.jjjj in Amsterdam.

  Lodewijk Johannes Antonides, zoon van Albert Antonides en Maria Onkenhout.
  Hij trouwde in Zandvoort met Trijntje van der Spek, geboren in Schipluiden.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Maria Antonides, geboren op 17 april 1955 in Zandvoort. Zij is getrouwd met Willem Mulderij.
  • 2. Pieter Antonides, geboren op 27 februari 1957 in Zandvoort.
  • 3. Sijmen Alberts Antonides, geboren op 8 september 1963 in Souburg, overleden op 13 november 1963 in Rotterdam, ruim 2 maanden oud.
  • 4. Jeroen Johannes Lodewijk Antonides, geboren op 22 maart 1965 in Oost- en West Souburg (Zeeland).

   
  27.02.1957 in Zandvoort.

  Pieter Antonides, zoon van Lodewijk Johannes Antonides en Trijntje van der Spek.
  Hij trouwde met Nicole Helene Maria Margaretha Barbara Hameleers, geboren in Arnhem.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Niek Pieter Antonides, geboren in Den Haag.
  • 2. Barbara Margarithe Cathrijne Antonides, geboren in Leeuwarden (Ljouwert).
  • 3. Joost Hans Lodewijk Antonides, geboren in Nienburg (Duitsland).

   
  22 maart 1965 in
  Oost- en West Souburg (Zeeland).

  Jeroen Johannes Lodewijk Antonides, zoon van Lodewijk Johannes Antonides en Trijntje van der Spek.
  Hij trouwde op 23 juni 2001 in Leiden met Marianne Orchard, geboren op 10 mei 1972 in Bristol.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Jay Lodewijk Johannes, geboren in Leiden op 9 december 2003.
  • 2. Madeleine Maria Antonides, geboren in Leiden op 5 april 2006.

   
  23.10.1839 in Veenwouden (Feanwolden).

  Floris Antonides, zoon van Luitzen Franciscus Antonides en Maaike Alberts van der Werf.
  Hij was getrouwd met Aaltje Grijpstra, geboren op 29 augustus 1845 in Suawoude, overleden op 1 november 1937 in Grand rapids (Mich., USA) (92 jaar).

  In 1881 naar Grand Rapids in de USA geemigreerd.

  15.01.1917 in Grand Rapids (Mich.,USA)(77 jaar)
  dd.mm.1868

  Albert Antonides, zoon van Floris Antonides en Aaltje Grijpstra.
  Hij was getrouwd met Lena Stouten, overleden op 6 augustus 1963.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Floyd Antonides, geboren op 30 augustus 1895.
  • 2. Herbert Antonides.
  • 3. Ella Antonides, zij was getrouwd met Milton Frosh.
  • 4. Louis Antonides.
  • 5. Leona Antonides, zij was getrouwd met Chester Weaver.

  28.07.1936
  (68 jaar)
  30.08.1895

  Floyd Antonides, zoon van Albert Antonides en Lena Stouten.
  Hij trouwde op 28 juni 1923 met Clara Withehead.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Everdene Joyce Antonides.
  • 2. Everett Jay Antonides.
  • 3. Marvin Lee Antonides.
  • 4. Beverly Ruth Antonides, geboren op 8 maart 1935, overleden op 4 maart 1940 (< 5 jaar)

  22.05.1947
  (51 jaar)
  dd.mm.jjjj

  Everett Jay Antonides, zoon van Floyd Antonides en Clara Withehead.
  Hij trouwde met N.N.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Connie Sue Antonides, zij trouwde met Robert Nelson.
  • 2. Michael Antonides, hij trouwde met N.N.

   
  dd.mm.jjjj

  Louis Antonides, zoon van Albert Antonides en Lena Stouten.
  Hij trouwde met N.N.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Nancy Antonides.
  • 2. Marcia Antonides.

   
  04.03.1871

  Luitzen Antonides, zoon van Floris Antonides en Aaltje Grijpstra.
  Hij trouwde op 2 april 1891 met Cornelia Dijkema, geboren op 6 september 1870 in Spring Lake (USA), overleden op 15 oktober 1958 op 88-jarige leeftijd.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Alice Antonides, geboren op 19 september 1892 in Grand Rapids (USA), zij trouwde op 3 juni 1915 met Isaac Balk, geboren op 15 september 1892.
  • 2. Cornelius Antonides, geboren op 20 december 1893 in Grand Rapids (USA).
  • 3. Helen Antonides, geboren op 23 augustus 1895 in Grand Rapids (USA), zij trouwde op 3 maart 1923 met John H. van Dommelen, geboren op 18 juli 1895, overleden op 14 november 1943 op 48-jarige leeftijd.
  • 4. Floyd Antonides, geboren op 25 mei 1897 in Grand Rapids (USA).
  • 5. Cornelia Antonides, geboren op 3 maart 1899 in Grand Rapids (USA), zij trouwde op 5 mei 1923 met Ray Wijma, geboren op 11 januari 1896.
  • 6. Louise Antonides, geboren in Grand Rapids (USA), zij was getrouwd met William D. Mathews.
  • 7. Johanna Antonides, geboren in Grand Rapids (USA), zij was getrouwd met John van Zijtveld.
  • 8. Joseph Antonides, geboren in Grand Rapids (USA).
  • 9. Elisabeth Antonides, geboren in Grand Rapids (USA), zij was getrouwd met Gerrit Natte.
  • 10. Albert Antonides, geboren in Grand Rapids (USA).
  • 11. Suzanne Antonides, geboren in Grand Rapids (USA), zij was getrouwd met Lester Dunn.
  • 12. Harvey Antonides, geboren in Grand Rapids (USA).

  24.12.1943 in Grand Rapids(USA)
  (72 jaar)
  20.12.1893 in Grand Rapids
  (USA)

  Cornelius Antonides, zoon van Luitzen Antonides en Cornelia Dijkema.
  Hij trouwde op 5 maart 1918 met Edith Fisher, geboren op 9 mei 1900.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Elisabeth Helen Antonides.

   
  dd.mm.jjjj in Grand Rapids
  (USA)

  Joseph Antonides, zoon van Luitzen Antonides en Cornelia Dijkema.
  Hij trouwde met Dorothy Mabel Stacy.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Betty Louise Antonides.
  • 2. Jacqueline Mae Antonides.
  • 3. Joseph Earl Antonides.
  • 4. John Edward Antonides.

   
  dd.mm.jjjj in Grand Rapids
  (USA)

  Albert Antonides, zoon van Luitzen Antonides en Cornelia Dijkema.
  Hij trouwde (1) met Esther Lindhout.
  Hij trouwde (2) met Betty Kraght.
  Hij trouwde (3) met Marian Bellgraph.

   Uit het eerste huwelijk:
  • 1. Evelyn Antonides. Zij trouwde met ?? Ekkens..
  • 2. Gordon Lee Antonides.
  • 3. Allen Jay Antonides.
   Uit het tweede huwelijk:
  • 4. Scott Antonides.

   
  dd.mm.jjjj

  Allen Jay Antonides, zoon van Albert Antonides en Esther Lindhout.
  Hij trouwde (1) in 1953 met Edwine N.N.
  Hij trouwde (2) met Barbara N.N.

   Uit het eerste huwelijk:
  • 1. Marquarite Arleen Antonides.
  • 2. Janice Lynn Antonides.

   
  dd.mm.jjjj in Grand Rapids
  (USA)

  Harvey Antonides, zoon van Luitzen Antonides en Cornelia Dijkema.
  Hij trouwde met Larrina Braun.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Shirley Antonides, zij is gehuwd met Fred Rathbun.
  • 2. Sandra Kay Antonides, zij is gehuwd met Kenneth E. Perric.
  • 3. Catharina Antonides.

   
  22.07.1872 in Veenwouden (Feanwolden)

  Joseph Antonides, zoon van Floris Antonides en Aaltje Grijpstra.
  Hij trouwde op 31 maart 1894 in Grand Rapids (USA) met Martha Wierda, geboren op 19 februari 1874 in Singapore (USA), overleden op 9 december 1959 in Grand Rapids (USA) op 85-jarige leeftijd.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Alice Marie Antonides, geboren op 16 maart 1895 in Allendale (USA), overleden op 22 maart 1973 in Paramount (USA) op 78-jarige leeftijd. Zij trouwde (voor de kerk) op 14 februari 1919 in Allendale (USA) met Charles Guy Rittenburg, geboren op 13 juli 1894 in Allendale (USA), insurance broker, overleden in 1968.
  • 2. Wilma Antonides, geboren op 24 juli 1896 in Grand Rapids (USA), overleden op 23 november 1908 in Grand Rapids (USA) op 12-jarige leeftijd.
  • 3. Florence Antonides, geboren op 14 februari 1900 in Grand Rapids (USA), overleden op 21 april 1904 in Grand Rapids (USA) op 4-jarige leeftijd.
  • 4. Joseph Wierda Antonides, geboren op 14 september 1909 in Grand Rapids (USA).
  • 5. Williard Jacob Antonides, geboren op 25 september 1913 in Allendale (USA).

  24.09.1927 in Grand Rapids(USA)
  (55 jaar)
  14.09.1909 in Grand Rapids
  (USA)

  Joseph Wierda Antonides, zoon van Joseph Antonides en Martha Wierda.
  Beroep: navy officer, corporate executive.
  Hij trouwde met Harriet Catherine Oonk, geboren in Holland (USA).

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Barbara Lee Antonides, geboren op 25 mei 1934 in Grand Rapids (USA), overleden rond 1995. Zij trouwde (1) in Washington Columbia (USA) met Arthur Gilbert Stewart, geboren in Washington DC (USA). Zij is gehuwd (2) met Roy Pummil, geboren in Sedalia (USA).
  • 2. Gene Joseph Antonides, geboren in Pensacola (USA).
  • 3. Gary Paul Antonides, geboren in Pensacola (USA).
  • 4. May Marcia Antonides, geboren in Bethesda (USA).
  • 5. Robert Bruce Antonides, geboren in Coronado (USA).

  dd.11.1997
  (88 jaar)
  dd.mm.jjjj in Pensacola
  (USA)

  Gene Joseph Antonides, zoon van Joseph Wierda Antonides en Harriet Catherine Oonk.
  Hij trouwde in Brookdale (California, USA) met Sallie Ann Parker, geboren in Middlevill (USA).

   Uit dit huwelijk:
  • 1. David Parker Antonides, geboren in Sunnyvale (USA).
  • 2. Jill Adele Antonides, geboren in Saratoga (USA).

   
  dd.mm.jjjj in Pensacola

  Gary Paul Antonides, zoon van Joseph Wierda Antonides en Harriet Catherine Oonk.
  Hij trouwde in Arlington (USA) met Nancy Deaner, geboren in Arlington DC (USA).

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Colleen Marie Antonides, geboren in Jokosaka (Japan).
  • 2. David Scott Antonides, geboren in Annapolis (USA).
  • 3. Steven Paul Antonides, geboren in Long Beach (USA).

   
  25.09.1913 in Allendale
  (USA)

  Williard Jacob Antonides, zoon van Joseph Antonides en Martha Wierda.
  Hij trouwde met June Witcop, geboren in Coopersville.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Terry Lee Antonides, geboren in Allendale (USA), hij is gehuwd met Eileen Watson, geboren in Delhi (USA).
  • 2. Nancy Jo Antonides, geboren in Allendale (USA), zij is gehuwd met Lloyd Kamp, geboren in Grand Rapids (USA).
  • 3. Mark Allen Antonides, geboren op 7 april 1946 in Allendale (USA), overleden op 20 april 1946 in Allendale (USA), 13 dagen oud.
  • 4. Thomas J. Antonides, geboren in Allendale (USA).
  • 5. Roger Allen Antonides, geboren in Allendale (USA).
  • 6. Susan Jane Antonides, geboren in Allendale (USA).

  dd.10.1986 in Allendale
  (USA)
  (73 jaar)
  26.04.18jj

  Frank Antonides, zoon van Floris Antonides en Aaltje Grijpstra.
  Hij trouwde op 2 oktober 1903 met Jennie Smith, geboren op 28 augustus 1881.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Lester Antonides.
  • 2. Howard Antonides, geboren op 5 januari 1906, overleden op 13 april 1963 (57 jaar).

  29.03.1957
  dd.mm.jjjj

  Lester Antonides, zoon van Frank Antonides en Jennie Smith.
  Hij trouwde met Vera Monks.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Douglas Antonides, geboren in Grand Rapids (USA)
  • 2. Jean Antonides, geboren in Grand Rapids (USA), zij is gehuwd met Gary Daverman.

   
  dd.mm.jjjj in Grand Rapids
  (USA)

  Douglas Antonides, zoon van Lester Antonides en Vera Monks.
  Hij trouwde met Sandra Bryant.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Michael Antonides.

   
  13.12.1842 in Burgum (Bergum).


  Johannes Floris Antonides, zoon van Floris Franciscus Antonides en Antje Johannes van der Schans.
  Hij trouwde op 16 mei 1868 in Burgum (Bergum) met Sjoukje Tabes Antonides, geboren op 9 juli 1839 in Veenwouden (Feanwolden) als dochter van Tabe Sakes Antonides en Antje Foppes Wiegersma, overleden op 3 december 1921 in Buitenpost (Butenpost) op 82-jarige leeftijd.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Floris Johannes Antonides, geboren op 11 juni 1869 in Burgum (Bergum).
  • 2. Antje Johannes Antonides, geboren op 26 augustus 1870 in Tietjerksteradeel, overleden op 4 maart 1955 in Rijperkerk op 84-jarige leeftijd. Zij trouwde op 21 mei 1892 in Kollumerland met Melle Steringa, geboren op 27 augustus 1866 in Kollumerzwaag, overleden op 3 december 1943 in Buitenpost (Butenpost) op 77-jarige leeftijd.
  • 3. Tabe Johannes Antonides, geboren op 25 januari 1873 in Burgum (Bergum).
  • 4. Franciscus Johannes Antonides, geboren op 7 oktober 1875 in Tietjerksteradeel.
  • 5. Foppe Antonides, geboren op 30 maart 1878 in Veenwouden (Feanwolden).

  19.11.1911 in Burgum (Bergum)
  (68 jaar)
  11.06.1869 in Burgum (Bergum).

  Floris Johannes Antonides, zoon van Johannes Floris Antonides en Sjoukje Tabes Antonides.
  Hij trouwde op 13 mei 1899 in Burgum (Bergum) met Neeltje Willems Boorsma, geboren op 12 oktober 1870 in Zwaagwesteinde, overleden op 11 april 1948 in Rijperkerk (77 jaar).

  12.07.1941 in Rijperkerk
  (72 jaar)
  21.05.1913

  Johannes Antonides, zoon van Floris Johannes Antonides en Neeltje Willems Boorsma.
  Hij trouwde in Buitenpost (Butenpost) met Dirkje Steringa, geboren op 21.05.1913 in Buitenpost (Butenpost).

   
  24.03.1950

  Florus Johannes Antonides, zoon van Johannes Antonides en Dirkje Steringa.
  Hij trouwde op 18.11.1971 in Bergum met Jantje Bruins, geboren op 24.02.1950 in Boven Smilde.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Gerda Antonides, geboren op 21 mei 1972 in Leeuwarden.
  • 2. Dijanna Antonides, geboren op 17 september 1974 in Bergum.
  • 3. Johannes Antonides, geboren op 5 juni 1981 in Bergum.

   
  21.05.1972

  Gerda Antonides, dochter van Florus Johannes Antonides en Jantje Bruins.
  Partner van Sjoerd Vaartjes, geboren op 01.08.1973 in Sumar.

   Kinderen:
  • 1. Pieter Vaartjes, geboren op 1 oktober 2000.
  • 2. Jorrit Vaartjes, geboren op 25 juni 2004.
  • 3. Lisanne Fleur Vaartjes, geboren op 8 maart 2009.

   
  dd.mm.jjjj

  Willem Frederik Antonides, zoon van Floris Johannes Antonides en Neeltje Willems Boorsma.
  Hij trouwde in Burgum (Bergum) met Trijntje Wadman, geboren op 12.02.1901 in Suawoude.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Hendrika Neeltje Antonides, geboren in Rijperkerk, zij is gehuwd in Burgum (Bergum) met Jelle Bloemhof, geboren in Rijperkerk.
  • 2. Floris Johannes Antonides, geboren in Rijperkerk
  • 3. Neeltje Antonides, geboren in Rijperkerk, zij is gehuwd in Belflouwer (USA) met Klaas Gietema, geboren in Hommerts (de Hommerts).

   
  dd.mm.jjjj in Rijperkerk.

  Floris Johannes Antonides, zoon van Willem Frederik Antonides en Trijntje Wadman.
  Hij trouwde in Burgum (Bergum) met Jantje Struiksma, geboren in Oudkerk.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Willem Frederik Antonides, geboren in Ontario (California, USA).

   
  25.01.1873 in Burgum (Bergum).

  Tabe Johannes Antonides, zoon van Johannes Floris Antonides en Sjoukje Tabes Antonides.
  Hij trouwde op 14 mei 1898 in Burgum (Bergum) met Elisabeth Bonnes Duursma, geboren op 4 maart 1875 in Rijperkerk, overleden op 14 augustus 1936 in Leeuwarden (Ljouwert) (61 jaar).

  31.01.1948 in Leeuwarden (Ljouwert)
  (75 jaar)
  dd.mm.jjjj in Tietjerkstradeel.

  Bonne Antonides, zoon van Tabe Johannes Antonides en Elisabeth Bonnes Duursma.
  Hij trouwde in Leeuwarden (Ljouwert) met IJnsche Louwsma, geboren in Woerden, dochter van Anne Louwsma en Evertje Snijder.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Evertje Elisabeth Antonides, geboren in Giekerk, zij is gehuwd in Burgum (Bergum) met Albertus van Delden, geboren in Haarlem.
  • 2. Tabe Johannes Anne Antonides, geboren in Giekerk.

   
  07.10.1875 in Tietjerkstradeel.

  Franciscus Johannes Antonides, zoon van Johannes Floris Antonides en Sjoukje Tabes Antonides.
  Hij trouwde op 23 september 1898 in Assen met Lena Catharina Suzanna Smit, geboren op 13 november 1876, overleden op 18 augustus 1959 in Hilversum (82 jaar).

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Cornelia Johanna Antonides, geboren op 8 november 1899 in Assen, zij trouwde op 17 april 1930 in Amsterdam met Cornelis Olthof, geboren op 3 april 1902 in Hilversum, overleden op 13 december 1961 in Hilversum op 59-jarige leeftijd.
  • 2. Sjoukje Johanna Antonides, geboren op 12 juni 1903 in Hilversum, overleden op 1 september 1904 in Assen, ruim 14 maanden oud.
  • 3. Sjoukje Johanna Antonides, geboren in Hilversum, zij trouwde in Utrecht met Willem van Amerongen, geboren op 3 september 1894 in Utrecht.

  13.11.1957 in Hilversum
  (82 jaar)
  30.03.1878 in Veenwouden (Feanwolden).

  Foppe Antonides, zoon van Johannes Floris Antonides en Sjoukje Tabes Antonides.
  Hij trouwde op 20 mei 1911 in Burgum (Bergum) met Sijtske de Haan, geboren op 5 februari 1892 in Burgum (Bergum), overleden op 2 juni 1966 in Burgum (Bergum) op 74-jarige leeftijd, dochter van Dirk Everts de Haan en Froukje Michiels Leerling.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Johannes Antonides, geboren op 2 maart 1912 in Burgum (Bergum).
  • 2. Froukje Antonides, geboren op 30 juli 1915 in Dantumawoude, overleden op 15 maart 1996 in Zevenaar. Zij trouwde op 10 juni 1938 in Dokkum met Jelle Haanstra, geboren op 20 april 1910 in Tijnje, overleden op 21 april 1990 in Arnhem.
  • 3. Dirk Antonides, geboren op 8 januari 1918 in Dantumadeel.
  • 4. Florus Antonides, geboren op 26 januari 1926 in Dokkum, overleden in 1988 of 1989 in Nieuw Zeeland. Hij was ongehuwd.

  12.07.1953 in Dokkum
  (75 jaar)
  02.03.1912 in Burgum (Bergum)

  Johannes Antonides, zoon van Foppe Antonides en Sijtske de Haan.
  Hij trouwde op 5 juli 1936 in Dokkum met Anna Berthamina Groen, geboren op 22 februari 1915 in Fahne (Duitsland), overleden op 2 december 1997 in Gorredijk.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Sijtske Trijntje Antonides, geboren op 16 juli 1937 in Dokkum. Zij trouwde op 23 november 1972 met Petrus Cornelis Theodorus de Jong, geboren op 11 oktober 1917 in Tilburg, overleden op 10 februari 1993 in Deventer.
  • 2. Johann Foppe Antonides, geboren op 27 augistus 1940 in Dokkum.
  • 3. Trijntje Froukje Antonides, geboren op 13 februari 1945 in Dokkum.

  08.01.1993 in Heerenveen
  (81 jaar)
  27.08.1940 in Dokkum

  Johan Foppe Antonides, zoon van Johannes Antonides en Anna Groen.
  Hij trouwde op 22 september 1967 in Rolde met Margareth Poelman, geboren op 21 juni 1942 in Twickenham (Engeland), overleden op 7 november 2000 in Amsterdam.

  14.10.1994 in Beesterzwaag
  (54 jaar)
  05.06.1970 in Ureterp

  Menno Stuart Antonides, zoon van Johan Foppe Antonides en Margareth Poelman.
  Hij trouwde op 22 december 2002 in Buenos Aires (Argentinie) met Emma Daniella Cesari, geboren op 25 november 1971 in Buenos Aires (Argentinie).

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Juana Isobel Antonides.
  • 2. Julian Johannes Antonides, geboren op 6 november 2009 in Buenos Aires (Argentinie).

   
  08.01.1918 in Dantumadeel.

  Dirk Antonides, zoon van Foppe Antonides en Sijtske de Haan.
  Hij trouwde in Murmerwoude met Jeltje Kuitert, geboren op 13 juli 1921 in Murmerwoude, overleden op 21 oktober 2000 in Wouterswoude op 79-jarige leeftijd, dochter van Ouwe Kuitert en Detje Monsma.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Foppe Antonides, geboren in Norg.
  • 2. Detje Antonides, geboren in Leeuwarden (Ljouwert), zij is gehuwd met Jan Krol.
  • 3. Ouwe Antonides, geboren in Leeuwarden (Ljouwert).

  07.02.2006 in Veenwouden (Feanwolden)
  (Begraven in Driesum)
  (88 jaar)
  dd.mm.jjjj in xxxx

  Foppe Antonides, zoon van Dirk Antonides en Jeltje Kuitert.
  Hij trouwde in Wijk en Aalburg met Martijntje Versteeg, geboren in Wijk en Aalburg.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Dirk Antonides, geboren in Leeuwarden (Ljouwert).
  • 2. Francina Antonides, geboren in Alphen aan den Rijn.
  • 3. Lodewijk Antonides, geboren in Alphen aan den Rijn.

  dd.mm.jjjj
  dd.mm.jjjj

  Ouwe Antonides, zoon van Dirk Antonides en Jeltje Kuitert.
  Hij was getrouwd met en gescheiden van Jolanda Tiny Alberts.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Anna Antonides, geboren in Leeuwarden (Ljouwert).

  dd.mm.jjjj
  01.04.1850 in Burgum (Bergum).

  Kornelis Floris Antonides, zoon van Floris Franciscus Antonides en Antje Johannes van der Schans.
  Beroep: Winkelier.
  Hij trouwde op 5 juni 1873 in Dantumadeel met Antje Hamstra, geboren op 21 februari 1852 in Veenwouden (Feanwolden), overleden op 19 februari 1941 in Haren op 88-jarige leeftijd, dochter van Hendrik IJtens Hamstra en Hiltje Sijbes Huizinga.

  Uit dit huwelijk:

  • 1. Floris Antonides, geboren op 10 maart 1874 in Burgum (Bergum), overleden op 10 mei 1880 in Burgum (Bergum) op 6-jarige leeftijd.
  • 2. Hiltje Kornelis Antonides, geboren op 21 november 1876 in Burgum (Bergum), overleden op 8 februari 1958 in Haren op 81-jarige leeftijd. Zij trouwde op 23 mei 1901 in Eenrum met Martren Eisses, geboren op 25 november 1877 in Eenrum, overleden op 1 februari 1967 in Haren op 89-jarige leeftijd.
  • 3. Antje Antonides, geboren op 16 mei 1879 in Burgum (Bergum), overleden op 18 september 1910 in Heerlen op 31-jarige leeftijd. Zij trouwde op 22 november 1902 in Eenrum met Hendricus Vos, geboren op 17 augustus 1879 in Winsum. (Hij is hertrouwt op 13 mei 1911 in Winsum met Wilhelmina Danhof, geboren op 8 juli 1883 in Winsum).
  • 4. Grietje Kornelis Antonides, geboren op 1 februari 1882 in Burgum (Bergum), zij trouwde op 16 oktober 1909 in Eenrum met Pieter van Dijken, geboren op 4 december 1881 in Middelstum, overleden op 29 november 1967 in Winschoten op 87-jarige leeftijd.

  04.08.1926 in Pieterburen
  (76 jaar)
  17.12.1853 in Burgum (Bergum)

  Luitzen Floris Antonides, zoon van Floris Franciscus Antonides en Antje Johannes van der Schans.
  Beroep: kantoorloper, kastelein, tuinier.
  Hij trouwde (1) op 18 mei 1878 in Burgum (Bergum) met Gerritje Roels Zijlstra, geboren op 23 juli 1855 in Kooten, herbergierster op de Oosterkade in Leeuwarden (Ljouwert), dochter van Roel Sijtses Zijlstra en Gerritje Annes Hoeksma.
  Hij trouwde (2) op 25 oktober 1890 in Leeuwarden (Ljouwert) met Reinou Ras, geboren op 13 augustus 1849 in Leeuwarden (Ljouwert), overleden op 18 april 1922 in Leeuwarden (Ljouwert) op 72-jarige leeftijd, dochter van Hidde Ras en Anna Catharina Vleeshouwer.

   Uit het eerste huwelijk:
  • 1. Antje Luitzens Antonides, geboren op 12 december 1878 in Burgum (Bergum), overleden op 26 januari 1960 in Tzummarum op 81-jarige leeftijd. Zij trouwde op 7 mei 1903 in Sexbierum met Gerlof Koopmans, geboren op 28 december 1875 in Wijnaldum, landbouwer, overleden op 2 maart 1956 in Tzummarum op 80-jarige leeftijd, zoon van Jan Koopmans en IJtje Terpstra.
  • 2. Freerkje Luitzens Antonides, geboren op 14 november 1880 in Burgum (Bergum), zij trouwde op 28 februari 1907 in Sexbierum met Lieuwe Statema, geboren op 27 februari 1883 in Dongjum, onderwijzer, zoon van Evert Statema en Tietje Bangma.

  23.07.1905 in Leeuwarden (Ljouwert) (51 jaar)
  27.10.1891 in Leeuwarden (Ljouwert)

  Wilhelm Johan August Antonides, zoon van Luitzen Floris Antonides en Reinou Ras.
  Hij trouwde op 19 mei 1915 in Huizem met Siegertje de Boer, geboren op 26 juni 1892 in St. Nicolaasga, overleden op 25 december 1969 in Harlingen (Harns) (76 jaar), dochter van Geuvert Siegers de Boer en Taetske Klazes Hogendorf.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Taetske Antonides, geboren in Huizum, zij trouwde in Franeker (Frentsjer) met Valentijn Vellinga, geboren in Franeker (Frentsjer).
  • 2. Luitzen Floris Antonides, geboren in Steenwijk

  dd.mm.jjjj
  dd.mm.jjjj

  Luitzen Floris Antonides, zoon van Wilhelm Johan August Antonides en Siegertje de Boer.
  Hij trouwde in Den Haag met Geertruida Reginba Adema, geboren in Franeker (Frentsjer).

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Sybelina Gerda Maria Antonides, geboren in Den Haag.
  • 2. Wilhelm Johan August Antonides, geboren in Bergen op Zoom.

  dd.mm.jjjj
  05.07.1849 in Veenwouden (Feanwolden).

  Franciscus Sakes Antonides, zoon van Sake Franciscus Antonides en Aafke Berends van der Weide.
  Hij trouwde op 8 mei 1873 in Burgum (Bergum) met Sijke Floris Antonides, geboren op 8 mei 1851 in Veenwouden (Feanwolden) als dochter van Floris Sakes Antonides en Hendrikje Jentjes van der Laan.

  Uit dit huwelijk:

  • 1. Sake Franciscus Antonides, geboren op 28 februari 1874 in Veenwouden (Feanwolden).
  • 2. Floris Antonides, geboren op 11 november 1876 in Veenwouden (Feanwolden), overleden op 29 maart 1877 in Veenwouden (Feanwolden), ruim 4 maanden oud.
  • 3. Floris Antonides, geboren op 16 november 1881 in Veenwouden (Feanwolden), overleden op 1 februari 1888 in Veenwouden (Feanwolden) op 6-jarige leeftijd.
  • 4. Floris Antonides, geboren op 8 augustus 1889 in Veenwouden (Feanwolden), overleden op 1 januari 1890 in Veenwouden (Feanwolden), bijna 4 maanden oud.

  08.08.1918 in Veenwouden (Feanwolden)
  (69 jaar)
  28.02.1874 in Veenwouden (Feanwolden).

  Sake Franciscus Antonides, zoon van Franciscus Sakes Antonides en Sijke Floris Antonides.
  Beroep: veehandelaar.
  Hij trouwde op 27 juli 1905 in Murmerwoude met Jetske Jans Jongsma, geboren op 7 maart 1885 in Valom als dochter van Jan Aukes Jongsma en Grietje Jans Annema. Overleden op 29 december 1971 in Dokkum.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Grietje Sakes Antonides, geboren op 23 maart 1906 in Dantumadeel, overleden op 26 oktober 1995 in Lisse op 89-jarige leeftijd. Zij trouwde op 4 november 1937 in Murmerwoude met Hendrik Adrianus Holl, geboren op 18 januari 1906 in Zutphen, overleden op 29 augustus 1983 in Leiden op 77-jarige leeftijd, zoon van Willem Andries Henri Holl en Arnolda Hendrika Geertrui van Mast.
  • 2. Franciscus Sakes Antonides, geboren in Veenwouden (Feanwolden)

  30.04.1952 in Veenwouden (Feanwolden)
  (78 jaar)
  dd.mm.jjjj

  Franciscus Sakes Antonides, zoon van Sake Franciscus Antonides Jetske Jans Jongsma.
  Hij trouwde (1) in Nibbixwoud met Elisa Adriana Kay, geboren op 20 februari 1908 in Hauwerd, overleden op 1 oktober 1957 in Veenwouden (Feanwolden) op 49-jarige leeftijd.
  Hij trouwde (2) in Hilversum met Pietje de Boer, geboren op 27 november 1913 in Nijland, overleden op 29 september 1983 in Veenwouden (Feanwolden) op 69-jarige leeftijd.

  dd.mm.jjjj
  dd.mm.jjjj in Veenwouden (Feanwolden)

  Sake Franciscus Antonides, zoon van Franciscus Sakes Antonides en Elisa Adriana Kay.
  Hij is trouwde in Veenwouden (Feanwolden) met Kleske Lodewijk, geboren in St. Annaparochie.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Franciscus Sake Antonides, geboren op in Dokkum.

  dd.mm.jjjj
  16.12.1894 in Maarn.

  Johannes Antonides, zoon van Fokke Antonides en Gerritje Hendriksen.
  Hij trouwde op 8 juli 1926 in Ermelo met Aalberdina Peternella Gaasbeek, geboren op 21 januari 1897 in Ingen, overleden op 29 maart 1976 in Ermelo op 79-jarige leeftijd, begraven op 3 april 1976 in Ermelo, dochter van Adrianus Jacobus Gaasbeek en Anna Neeletta van Voorthuizen.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Gerritje Antonides, geboren in Ermelo, zij trouwde in Ermelo met Pieter van den Berg, geboren op 7 mei 1925 in Leimuiden, kwekersknecht, plaatwerker bij de K.L.M., overleden op 29 juni 2000 in Hoofddorp op 75-jarige leeftijd, zoon van Hermanus van den Berg en Fokje van der Meulen.
  • 2. Adrianus Jacobus Antonides, geboren op 16 april 1929 in Ermelo.
  • 3. Anna Neeletta Antonides, geboren in Ermelo, zij trouwde in Ermelo met Jacobus Johannes Post, geboren in Rotterdam.
  • 4. Fokke Antonides, geboren op 17 augustus 1933 in Ermelo.
  • 5. Aalberdina Peternella Antonides, geboren in Ermelo, zij trouwde in Ermelo met Jacobus Hendrikus van der Linden, geboren in Rijsenhout, zoon van Hendrikus Johannes van der Linden en Antonia Kentrop.
  • 6. Mientje Antonides, geboren in Ermelo, zij trouwde in Ermelo met Johannes van Dijk, geboren in Rotterdam.

  20.08.1975 in Ermelo
  (80 jaar)
  16.04.1929 in Ermelo.

  Adrianus Jacobus Antonides, zoon van Johannes Antonides en Aalberdina Peternella Gaasbeek.
  Hij was getrouwd in Apeldoorn met Anna Bevelander, geboren in Apeldoorn.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Frederika Antonides, geboren in Zutphen, zij heeft samengewoond (1) met Rene Bergervoet. Zij heeft samengewoond (2) met Dionysis Iliopoulos.
  • 2. Johannes Antonides, geboren in Zutphen.

  30.08.1998 in Zutphen
  (69 jaar)
  17.08.1933 in Ermelo.

  Fokke Antonides, zoon van Johannes Antonides en Aalberdina Peternella Gaasbeek.
  Hij was getrouwd in Ermelo met Aryaantje Busmans, geboren in Drachten.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Johannes Antonides, geboren in Ermelo.
  • 2. Tienke Ariane Antonides, geboren in Ermelo.
  • 3. Jan Adriaan Sicko Antonides, geboren in Ermelo.
  • 4. Albert Peter Antonides, geboren in Ermelo.

  29.10.2002 in Harderwijk
  (69 jaar)
  dd.mm.jjjj in xxxx

  Albert Peter Antonides, zoon van Fokke Antonides en Aryaantje Busmans.
  Hij trouwde in Los Angeles (USA) met Elsa Charpentier, geboren in Quito (Equador) en scheidde van haar.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Evan Manuel Antonides, geboren in Los Angeles (USA).

  26.06.1896 in Maarn.

  Gerrit Antonides, zoon van Fokke Antonides en Gerritje Hendriksen.
  Hij trouwde op 14 december 1922 in Doorn met Neeltje Brouwer, geboren op 13 december 1896 in Doorn.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Fokke Antonides, geboren op 27 oktober 1923 in Utrecht.
  • 2. Adriana Antonides, geboren in Utrecht. Zij was getrouwd in Utrecht met Cornelis Heebink, geboren op 27 februari 1924 in Utrecht, overleden op 30 november 1989 in Doorn (65 jaar).

  18.12.1969 in Utrecht
  (73 jaar)
  27.10.1923

  Fokke Antonides, zoon van Gerrit Antonides en Neeltje Brouwer.
  Hij trouwde in Rotterdam met Kitty van Welzen, geboren in Rotterdam.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Gerrit Antonides, geboren in Rotterdam.
  • 2. Kitty Antonides, geboren op 19 mei 1953 in Rotterdam.
  • 3. Petrus Antoni Antonides, geboren op 26 maart 1956 in Rotterdam.

  08.03.2003 in Utrecht
  (80 jaar)
  dd.mm.jjjj

  Gerrit Antonides, zoon van Fokke Antonides en Kitty van Welzen.
  Hij was getrouwd (1) in Utrecht met Rita Christina Maria Vermeulen, geboren in Silvolde.
  Hij was getrouwd (2) in Rotterdam met Margaret Germaine Ayal, geboren in Djakarta (Indonesie).

   Uit het eerste huwelijk:
  • 1. Leon Antonides, geboren in Utrecht.
  • 2. Remy Antonides, geboren in Utrecht.
   Uit het tweede huwelijk:
  • Melanie Jessica Vivianne Antonides, geboren in Rotterdam.

   
  19.05.1953

  Kitty Antonides, dochter van Fokke Antonides en Kitty van Welzen.
  Zij trouwde in Utrecht met Bernard Johan Brinkmann, geboren op 2 april 1949 in Aalten, overleden op 4 februari 2004 in Utrecht.

   
  09.08.1897 in Maarn

  Fokke Antonides, zoon van Fokke Antonides en Gerritje Hendriksen.
  Hij trouwde op 23 november 1927 in Maarn met Petronella Veldhuizen, geboren op 23 september 1903 in Maarn, overleden op 11 november 1990 in Scherpenzeel.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Gerritje Antonides, geboren in Leersum, zij trouwde in Leersum met Dirk van Ruler, geboren op 13 maart 1926 in Maarn, overleden op 19 maart 1995 in Tweede Exloermond op 69-jarige leeftijd.
  • 2. Antje Antonides, geboren op 16.08.1929, overleden op 27.02.2017 in Leersum, zij trouwde in Leersum met Willem Marinus Baan Hofman, geboren in Wijngaarden.
   Dank aan W.M.Baan Hofman uit Leersum voor de update op 23.07.2017.
  • 3. Fokke Antonides, geboren in Leersum.
  • 4. Bruinis Antonides, geboren in Leersum.
  • 5. Jan Antonides, geboren in Leersum.
  • 6. Hendrika Antonides, geboren in Leersum, zij trouwde in Leersum met Wijnald Veldhuizen, geboren op 6 maart 1938 in Woudenberg, overleden op 4 februari 1998 in Amersfoort op 59-jarige leeftijd.
  • 7. Johannes Antonides, geboren in Leersum, hij trouwde in Leersum met Gerrigje Alida Floor, geboren in De Bilt.
  • 8. Maartje Antonides, geboren op 30 mei 1948 in Leersum, overleden op 10 juli 1948 in Leersum, 6 weken oud.

  27.02.1992 in Veenendaal
  (94 jaar)
  dd.mm.jjjj

  Fokke Antonides, zoon van Fokke Antonides en Petronella Veldhuizen.
  Hij trouwde in Veenendaal met Teuntje van Diepenveen, geboren in Renswoude.

   
  dd.mm.jjjj

  Fokke Antonides, zoon van Fokke Antonides Teuntje van Diepenveen, geboren in Renswoude.
  Hij trouwde in Ederveen met Vera Wagtho, geboren in Ederveen.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Linda Antonides, geboren in Scherpenzeel.
  • 2. Fokke Antonides, geboren in Scherpenzeel.

   
  dd.mm.jjjj

  Peter Antonides, zoon van Fokke Antonides Teuntje van Diepenveen, geboren in Renswoude.
  Hij trouwde in Scherpenzeel met Regina Blauwendraad, geboren in Scherpenzeel.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Michel Antonides, geboren in Scherpenzeel.
  • 2. Marjolein Antonides, geboren in Scherpenzeel.

   
  dd.mm.jjjj

  Martin Antonides, zoon van Fokke Antonides Teuntje van Diepenveen, geboren in Renswoude.
  Hij trouwde in Scherpenzeel met Cornelia Gretha Wilhelmina de Kruif, geboren in Woudenberg.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Chantal Antonides, geboren in Scherpenzeel.
  • 2. Lianne Antonides, geboren in Scherpenzeel.

   
  dd.mm.jjjj

  Willem Mathijs Antonides, zoon van Fokke Antonides Teuntje van Diepenveen, geboren in Renswoude.
  Hij trouwde in Woudenberg met Christie Morren, geboren in Woudenberg.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Jaro Antonides, geboren in Scherpenzeel.

   
  07.04.1899 in Maarn

  Marinus Antonides, zoon van Fokke Antonides en Gerritje Hendriksen.
  Hij trouwde op 18 augustus 1927 in Maarn met Cornelia Oskam, geboren op 24 juni 1905 in Maarn.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Fokke Antonides, geboren in Maarn
  • 2. Cristina Wilhelmina Antonides, geboren in Maarn, zij trouwde in Maarn met Gerardus Marinus Johannes de Hoop, geboren in Gouda.
  • 3. Gerritje Antonides, geboren in Maarn, zij trouwde in Maarn met Anton Huyzer, geboren in Sliedrecht.

  02.08.1983 in Maarn
  84 jaar)
  dd.mm.jjjj

  Fokke Antonides, zoon van Marinus Antonides en Cornelia Oskam.
  Hij trouwde (1) op 26 oktober 1954 in Sliedrecht met Steintje Huijzer, geboren op 13 juli 1932 in Sliedrecht, overleden op 21 juli 1984 in Emst (52 jaar).
  Hij trouwde (2) in Epe met Ewalda Los, geboren in Apeldoorn.

   
  dd.mm.jjjj

  Marinus Antonides, zoon van Fokke Antonides en Steintje Huijzer.
  Hij trouwde in Barneveld met Evertje Ravenhorst, geboren in Barneveld.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Marnardus Fokke Antonides, geboren in Maarn.
  • 2. Robertus Laurentius Antonides, geboren in Maarn.
  • 3. Monika Hendrika Antonides, geboren in Maarn.

   
  dd.mm.jjjj

  Bruinis Antonides, zoon van Fokke Antonides en Petronella Veldhuizen.
  Hij trouwde in Scherpenzeel met Greta Cozijnzen, geboren in Scherpenzeel.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Petronella Antonides, geboren in Woudenberg, zij is gehuwd in Amerongen met Robert Henry Jansen, geboren in Jakarta.
  • 2. Rika Antonides, geboren in Leersum, zij is gehuwd in Amerongen met Evert Cornelis van den Hoek, geboren in Willemstad.
  • 3. Bruinis Antonides, geboren in Leersum, hij heeft een relatie met Heidy Breeschoten, geboren in Amerongen.

   
  dd.mm.jjjj

  Jan Antonides, zoon van Fokke Antonides en Petronella Veldhuizen.
  Hij trouwde in Scherpenzeel met Elbertha van der Vliet, geboren in Scherpenzeel.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Cornelia Theodora Wilhelmina Antonides, geboren in Scherpenzeel, zij is gehuwd met, en gescheiden van Martin Lenting.
  • 2. Monika Antonides, geboren in Scherpenzeel, zij was getrouwd met Niels Tholen, geboren in Hilversum.

   
  16.10.1896 in Mantgum.

  Wiebe Antonides, zoon van Auke Antonides en Jeltje Hoomans.
  Hij trouwde op 14 mei 1921 in Sneek (Snits) met Gelkje Hilverda, geboren op 12 november 1897 in Abbega.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. IJmkje Antonides, geboren in Oosthem, zij is gehuwd in Wijkeel met Hendrik Jelles Schotanus, geboren in Wijkeel.
  • 2. Auke Antonides, geboren in Oosthem.
  • 3. Jeltje Antonides, geboren in Oosthem, zij is gehuwd in Sneek (Snits) met Watte Piersma, geboren in Osingahuizen.
  • 4. Auke Antonides, geboren in Oosthem.
  • 5. Antje Antonides, geboren in Oosthem, zij is gehuwd in Wolvega met Klaas Dixtus Nicolai, geboren in Woudsend.
  • 6. Gerben Antonides, geboren op 20 november 1934 in Oosthem.

  04.06.1963 in Wolvega
  (66 jaar)
  dd.mm.jjjj in Oosthem.

  Auke Antonides, zoon van Wiebe Antonides en Gelkje Hilverda.
  Hij trouwde in Wolvega met Hiltje Aaltje Nicolai, geboren in Woudsend.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Foekje Antonides, geboren in Wolvega, zij is gehuwd met Nikica Baltovski.
  • 2. Wiebe Floris Antonides, geboren in Wolvega.

   
  dd.mm.jjjj in Wolvega.

  Wiebe Floris Antonides, zoon van Auke Antonides en Hiltje Aaltje Nicolai.
  Hij trouwde met Margo Hollander.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Christien Antonides.
  • 2. Yorick Auke Antonides

   
  20.11.1934 in Oosthem.

  Gerben Antonides, zoon van Wiebe Antonides en Gelkje Hilverda.
  Hij trouwde op 31 januari 1964 in Sneek (Snits) met Geertje Homma, geboren op 4 juli 1935 in Sneek, overleden op 12 februari 2004.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Wiebe Auke Antonides, geboren in Medemblik.
  • 2. Thea Geertje Antonides, geboren in Medemblik.

   
  07.08.jjjj in Bozum (Boazum)

  Fokke Antonides, gedoopt op 27 mei 1906 in Oosthem, zoon van Auke Antonides en Jeltje Hoomans.
  Beroep: kaasmaker.
  Hij trouwde op 31 mei 1923 in Sneek (Snits) met Brechtje Rollema, geboren op 15 november 1900 in Oosthem, overleden op 31 januari 1993 in Sneek (Snits) op 92-jarige leeftijd, dochter van Siebren Durks Rollema en Aukje Visser.

  14.08.1980 in Oosthem
  (80 jaar)
  dd.mm.jjjj in Oosthem.

  Auke Antonides, zoon van Fokke Antonides en Brechtje Rollema.
  Hij trouwde in Mantgum met Johanna de Groot, geboren in Jorwerd.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Fokke Antonides, geboren in Bleskensgraaf, hij is gehuwd met Hendrika J. van Wijk.
  • 2. Lolkje Antonides, geboren in Diever, zij is gehuwd in Franeker (Frentsjer) met Roelof Piebe de Jong, geboren in Franeker (Frentsjer).
  • 3. Theunis Antonides, geboren in Diever, hij is gehuwd met Corstiana den Bok.
  • 4. Sybren Antonides, geboren in Diever, hij is gehuwd met Geertruida IJtsma.
  • 5. Johan Antonides, geboren in Genderen.
  • 6. Brechtje Antonides, geboren in Genderen, zij is gehuwd met Robert J. A. van Duin.

   
  dd.mm.jjjj in Genderen.

  Johan Antonides, zoon van Auke Antonides en Johanna de Groot.
  Hij trouwde in Wijk en Aalburg met Hermine van den Heuvel, geboren in Wijk en Aalburg.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Christian Riemer Antonides, geboren in Andel.
  • 2. Vera Louise Antonides, geboren in Andel.
  • 3. Hester Anna Antonides, geboren in Gorinchem.

   
  dd.mm.jjjj in Oosthem

  Sybren Antonides, zoon van Fokke Antonides en Brechtje Rollema.
  Hij trouwde in Wijmbritseradeel met Gerbendina Kamstra, geboren in Grouw.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Fokke Antonides, geboren in Midsland.
  • 2. Klaaske Antonides, geboren in Midsland.
  • 3. Sybolt Antonides, geboren in Midsland.

   
  dd.mm.jjjj in xxxx

  Jelle Antonides, zoon van Fokke Antonides en Brechtje Rollema.
  Hij trouwde in Wijmbritseradeel met Peterke Terpstra, geboren in Tirns.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Henrietta Boukje Antonides, geboren in Sneek (Snits).
  • 2. Edgard Ramon Antonides, geboren in Sneek (Snits).

   
  27.05.1906 in Oosthem.

  Siemen Antonides, zoon van Auke Antonides en Jeltje Hoomans.
  Hij trouwde in Zeist met Jkvr. Albertine Maria Jacoba Gevers-Leuven, geboren in Utrecht.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Catharina Maria Sophia Antonides, geboren in Oploo.

  02.11.1954 in Oploo
  (48 jaar)
  dd.mm.jjjj in Zuidbroek.

  Hielke Antonides, zoon van Sake Antonides en Trientje Penninga.
  Hij trouwde in Sappemeer met Jantje Woldendorp, geboren in Sappemeer.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Fokkiena Antonides, geboren in Zuidbroek, zij is gehuwd in Oosterbroek met Herold Tjaard Hoeksema, geboren in Groningen.
  • 2. Sake Antonides, geboren in Zuidbroek.
  • 3. Tientje Antonides, geboren in Zuidbroek.
  • 4. IJnskje Antonides, geboren in Zuidbroek.
  • 5. Janneke Antonides, geboren in Zuidbroek.

   
  20.09.1910 in Zuidbroek.

  Fokke Sake Antonides, zoon van Sake Antonides en Trientje Penninga.
  Beroep: bouwkundig opzichter.
  Hij trouwde in Zuidbroek met Grietje Knapper, geboren in Muntendam.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Sake Fokke Antonides, geboren op 9 september 1943, overleden begin 2010. Hij trouwde op 22 mei 1970 in Urk met Reertdina Bosma, geboren op 18 februari 1945 in Zuidhorn. Dit gezin vertrekt in 1970 naar Zuid-Afrika.
   Uit dit huwelijk:
   Janneke Francine
   Floris Engbert
   Ewart
   Margaretha Catharina
  • 2. Trientje Antonides, geboren in Groningen.
  • 3. Engel Antonides, geboren in Groningen.
  • 4. Grietje Boukje Antonides, geboren in Groningen.
  • 5. Aaltje Cornelia Antonides, geboren in Groningen.
  • 6. Johannes Jelte Antonides, geboren in Groningen.
  • 7. Hendrik Antonides, geboren in Groningen.

  01.05.2001
  Begraven in Midwolde
  (90 jaar)
  dd.mm.jjjj in Zuidbroek.

  Hendrik Antonides, zoon van Sake Antonides en Trientje Penninga.
  Hij trouwde op dd.mm.jjjj in Zuidbroek met Hillechien Kanning, geboren in Onstwedde. Het echtpaar emigreerde naar Canada in 1957.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Sake Antonides, geboren in Landsmeer
  • 2. Suzanna (Suze) Antonides, geboren in Landsmeer, zij is gehuwd in Sint Catharinus (Canada) met Pieter Nauta, geboren in Engelum.
  • 3. Jelte Irene Antonides, geboren in Amsterdam, zij is gehuwd in Sint Catharinus (Canada) met Akke Metje de Vries, geboren in Bedaard.

   
  dd.mm.jjjj in Landsmeer

  Sake Antonides, zoon van Hendrik Antonides en Hillechien Kanning.
  Hij trouwde in Sint Catharinus (Canada) met Emma Gretha van der Werf, geboren in Surhuisterveen.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Caroline Rose Antonides, geboren in Sint Catharinus (Canada), zij trouwde met Russel Martin Theune.
  • 2. Linda Charlene Antonides, geboren in Sint Catharinus (Canada), zij trouwde met Mark Richard Huisman.
  • 3. Harold James Antonides, geboren in Sint Catharinus (Canada), hij trouwde met Lisa Ann Low.
  • 4. Renee Catherine Antonides.

   
  dd.mm.jjjj in Zuidbroek.

  Auke Antonides, zoon van Sake Antonides en Trientje Penninga.
  Hij trouwde in Zuidbroek met Hendrikje Meijer, geboren in Midwolde.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Janneke Geessiena Antonides, geboren in Zuidbroek.
  • 2. Sake Antonides, geboren in Zuidbroek.
  • 3. Hilke Geugien Antonides, geboren in Zuidbroek.
  • 4. Jelte Pieter Antonides, geboren in Zuidbroek.
  • 5. Johannes Hielke Antonides, geboren in Zuidbroek.
  • 6. Trientje Antonides, geboren in Zuidbroek.
  • 7. Boukje Grietje IJnske Antonides, geboren in Zuidbroek.
  • 8. Geert Fokke Antonides, geboren op 3 mei 1961 in Zuidbroek, overleden op 29 september 2001 op 40-jarige leeftijd, begraven in Ten Boer.
  • 9. Hendrik Berend Antonides, geboren in Zuidbroek.

   
  dd.mm.jjjj in Zuidbroek.

  Berend Antonides, zoon van Sake Antonides en Trientje Penninga.
  Hij trouwde in Uithuizermeeden met Saskelina Martje Biewenga, geboren in Uithuizermeeden, dochter van Menke Biewenga en Lijzabeth Dijkema.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Sake Floris Antonides, geboren in Kaapstad (Zuid Afrika), hij is gehuwd met Gerita Arenda Hendriks.
  • 2. Menke Tjasse Antonides, geboren in Hoogezand-Sappemeer, hij is gehuwd met Cathalina van Renssen.
  • 3. Catharina Margaretha Antonides, zij is gehuwd met Willem Wiersema.

   
  dd.mm.jjjj in Groningen.

  Pieter Antonides, zoon van Sake Antonides en Trientje Penninga.
  Hij trouwde in Middelstum met Rensina Fokgina Pastoor, geboren in Middelstum.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Elske Jantina Antonides, geboren in Middelstum.
  • 2. Thea Grietje Antonides, geboren in Zwolle.
  • 3. Sake Pieter Antonides, geboren in Zwolle.

   
  03.03.1873 in Suawoude.

  Luitzen Franciscus Antonides, zoon van Albert Luitzens Antonides en Trijntje Sijmens Hoekstra.
  Hij trouwde op 13 mei 1897 in Burgum (Bergum) met Antje Pieters Hoekstra, geboren op 23 februari 1875 in Garijp (Garyp), overleden op 10 april 1921 in Suameer op 46-jarige leeftijd, dochter van Pieter Jelles Hoekstra en Dirkje Sjoerds Algra.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Dirkje Antonides, geboren op 16 maart 1898 in Tietjerk, overleden op 20 januari 1905 in Kleine Geest op 6-jarige leeftijd.<
  • 2. Trijntje Antonides, geboren op 25 april 1900 in Tietjerk, zij trouwde op 24 augustus 1922 in Burgum (Bergum) met Ate Binnes Wymenga, geboren op 24 juni 1896 in Garijp (Garyp), overleden op 18 april 1946 in Garijp (Garyp) op 49-jarige leeftijd.
  • 3. Pieter Antonides, geboren op 31 maart 1903 in Kleine Geest, overleden op 21 februari 1904 in Kleine Geest, bijna 11 maanden oud.
  • 4. Pieter Luitzens Antonides, geboren in Kleine Geest.
  • 5. Albert Luitzens Antonides, geboren in Suameer.

  01.09.1955 in Garijp (Garyp)
  (82 jaar)
  dd.mm.jjjj in Kleine Geest.

  Pieter Luitzens Antonides, zoon van Luitzen Franciscus Antonides en Antje Pieters Hoekstra.
  Hij trouwde in Burgum (Bergum) met Elisabeth Riemersma, geboren op 27 mei 1911 in Burgum (Bergum), overleden op 24 september 1980 in Burgum (Bergum) op 69-jarige leeftijd, dochter van Taede Riemers Riemersma en Akke Symens Nieuwenhuis.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Luitzen Franciscus Antonides, geboren in Suameer.
  • 2. Antje Antonides, geboren in Suameer, zij is gehuwd in Burgum (Bergum) met Pieter Algra, geboren in Opeinde.
  • 3. Teade Antonides, geboren in Burgum (Bergum).
  • 4. Akke Dirkje Antonides, geboren op 29 mei 1952 in Burgum (Bergum), overleden op 3 augustus 1973 in Burgum (Bergum) op 21-jarige leeftijd.

   
  dd.mm.jjjj in Burgum (Bergum).

  Teade Antonides, zoon van Pieter Luitzens Antonides en Elisabeth Riemersma.
  Hij trouwde in Burgum (Bergum) met Gerry Wadman, geboren in Lytse Geast.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Pieter Teade Antonides, geboren in Burgum (Bergum).

   
  dd.mm.jjjj in
  Kleine Geest.

  Albert Luitzens Antonides, zoon van Luitzen Franciscus Antonides en Antje Pieters Hoekstra.
  Hij trouwde in Burgum (Bergum) met Maaike Weremeus Buning, geboren in Oostermeer.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Luitzen Franciscus Antonides, geboren in Suameer.
  • 2. Sietske Antje Antonides, geboren in Suameer, zij is gehuwd in Drachten met Jan Riemersma, geboren in Opeinde.
  • 3. Wiebe Sjoerd Antonides, geboren in Suameer.
  • 4. Pieter Dirk Antonides, geboren in Suameer.

   
  dd.mm.jjjj in Suameer

  Wiebe Sjoerd Antonides, zoon van Albert Luitzens Antonides en Maaike Weremeus Buning.
  Hij trouwde in Burgum (Bergum) met Meintje de Vries, geboren in Burgum (Bergum).

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Albert Antonides, geboren in Opeinde.

   
  23.08.1876 in Suawoude.

  Oege Antonides, zoon van Albert Luitzens Antonides en Trijntje Sijmens Hoekstra.
  Beroep: veehouder.
  Hij trouwde op 19 mei 1900 in Suawoude met Trijntje Mulder, geboren op 24 september 1879 in Garijp (Garyp), overleden op 22 juli 1960 in Garijp (Garyp) op 80-jarige leeftijd, dochter van Wijtze Jans Mulder en Trijntje Faber.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Albert Antonides, geboren op 5 juni 1901 in Suawoude.
  • 2. Wijtze Antonides, geboren op 31 mei 1902 in Suawoude.
  • 3. Sijmen Antonides, geboren in Suawoude, hij trouwde in Burgum (Bergum) met Teuntje Nieuwenhuysen, geboren in 's-Gravenhage.
  • 4. Trijntje Antonides, geboren in Suawoude, zij trouwde (1) in Burgum (Bergum) met Lucas van de Weg, geboren op 16 november 1901 in Ratserhaule, overleden op 12 november 1943 in Leeuwarden (Ljouwert) op 41-jarige leeftijd. Zij trouwde (2) in Burgum (Bergum) met Pope van der Meulen, geboren in St. Johannesga.
  • 5. Maaike Antonides, geboren in Suawoude op 16 juli 1917, overleden in Noordbergum op 16 mei 2010. Zij trouwde in Bergum op 5 mei 1938 met Oege Johannes Hoekstra, geboren in Garijp (Garyp) op 26 februari 1914, overleden op 1 april 2004.

  19.04.1957 in Garijp (Garyp)
  (80 jaar)
  05.06.1901 in Suawoude.

  Albert Antonides, zoon van Oege Antonides en Trijntje Mulder.
  Beroep: veehouder.
  Hij trouwde op 12 mei 1926 in Burgum (Bergum) met Maria de Jong, geboren op 14 februari 1903 in Tietjerk.

  27.12.1948 in Suawoude
  (47 jaar)
  31.05.1902 in Suawoude.

  Wijtze Antonides, zoon van Oege Antonides en Trijntje Mulder.
  Hij trouwde op 10 mei 1928 in Garijp (Garyp) met Antje Hoekstra, geboren op 18 september 1901 in Garijp (Garyp), dochter van Wijbren Oeges Hoekstra en Hermania Maria Sibma.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Hermania Maria Antonides, geboren in Garijp (Garyp), zij is gehuwd in Tietjerksteradeel met Feike van der Veen, geboren in Garijp (Garyp).
  • 2. Oege Antonides, geboren in Garijp (Garyp).
  • 3. Trijntje Antonides, geboren in Garijp (Garyp), zij is gehuwd in Garijp (Garyp) met Gauke Jansma, geboren in Garijp (Garyp).

  02.07.1972 in Drachten
  (70 jaar)