º dd.mm.1385 in Ferwoude.

Jelle Baernds, zoon van N.N. en N.N., van beroep huisman in Ferwoude.
Jelle Baernds trouwde in 1410 met N.N., geboren op dd.mm.1385.

Uit dit huwelijk:

 • 1. Baernd Jelles, geb. 1410 in Ferwoude, overleden 1450.
 • 2. Haucke Jelles, geboren in 1414.
 • 3. Rein Jelles, geboren in 1418.
 • 4. Doede Jelles, geboren in 1424.
 • † dd.mm.jjjj


  º dd.mm.1410 in Ferwoude.

  Baernd Jelles, zoon van Jelle Baernds en N.N., van beroep huisman.
  Baernd Jelles was gehuwd met N.N.

  Uit dit huwelijk:

 • 1. Gabbe Baernds
 • , geboren in 1437 in Ferwoude.
 • 2. Rein Baernds, geboren in 1437 in Ferwoude.
 • 3. Claes Baernds, geboren in 1439 in Ferwoude.
 • 4. Haucke Baernds, geboren in 1443 in Ferwoude.
 • 5. Peter Baernds, geboren in 1449 in Ferwoude.
 • 6. Doede Baernds, geboren in Ferwoude in 1451.
 • 7. Jelle Baernds, geboren in 1455 in Ferwoude; overleden in 1500 in Franeker (45 Jaar). Hij werd op last van Herton Hendrik van Saksen opgehangen.
 • † dd.mm.jjjj
  º dd.mm.1437 in Ferwoude.

  Gabbe Baernds, zoon van Baernd Jelles en N.N., van beroep huisman.
  Gabbe Baernds was gehuwd met N. Tyedgersdr., geb.1442, dochter van Tyedger Ryoerdts en N.N.

  Uit dit huwelijk:

 • 1. Baernd Gabbes, geb. 1462.
 • 2. Tyedger Gabbes, geb. 1464 in Stavoren. Beroep: huisman in Brongerga.
 • 3. Reynthie Gabbes, geb. 1466 in Stavoren. Beroep: huisman in Sonnega.
 • 4. Peter Gabbes, geb. 1470 in Stavoren. Beroep: in 1511 huisman in Idsega.
 • 5. Doede Gabbes, geb. 1474 in Stavoren. Beroep: huisman in Koudum 1543.
 • 6. Ryoerd Gabbes, geb. 1476 in Stavoren. Beroep: waarschijnlijk priester.
 • 7. Lieuwe Gabbes, geb. 1480 in Stavoren. Lieuwe trouwde N Barredr., geb. 1485 in Rottum, dochter van Barre Rommertsma en Weenck Eelckesdr.
 • † dd.mm.jjjj
  º dd.mm.1462

  Baernd Gabbes, zoon van Gabbe Baernds en N. Tyedgersdr.
  Baernd Gabbes was gehuwd met N.N.

  Uit dit huwelijk:

 • 1. Gabbe Baernds, geb. 1487
 • Hendrik Baernds, geb. 1489 in Goingarijp.
 • Jelle Baernds, geb. 1492 in Goingarijp.


 • Baernd Gabbes verdronk als hoofdman van de Vetkopers op het Slotermeer in de strijd tegen de Schieringers .

  † 13.01.1496 in Woudsend (34 jaar).
  º dd.mm.1487 in Goingarijp.

  Gabbe Baernds, werd ook wel Jacobus genoemd, was de zoon van Baernd Gabbes en N.N.
  Gabbe Baernds was gehuwd met Maycke Rinckesdr., geb. 1492 in Goingarijp als dochter van Rincke Tibbes en N.N.

  Uit dit huwelijk:

  • 1. N. Gabbedr., geb. 1512 in Goinggarijp, trouwde met Epe Lolles, zoon van Lolle Epes en Rixt.
  • 2. N Gabbedr., geb. 1518 in Goingarijp, trouwde met Henricus à Smenga.
  • 3. Hendrik Gabbes, geb. 1520.
  • 4. Baernd Gabbes (van Schoot), geboren circa 1522 in Goingarijp.
   Hij trouwde met Johanna van Ruinen, dochter van Henricus Luithiens van Ruinen en Lamcke N. (Johanna van Ruinen werd geboren in 1527 en overleed in 1566.).
   Baernd Gabbes (van Schoot) overleed vóór 27 december 1551 in Oudeschoot.
  • 5. Wobbel Gabbes, geb. 1524.
  • 6. Tiebbe Gabbes, geb. 1526 in Goingarijp. Beroep: huisman
  • 7. Ydts Gabbes, geb. 1530.
  • 8. Rincke Gabbes, geb. 1532 in Goingarijp. Beroep: huisman.

  † Na 1551.
  º dd.mm.1532

  Rincke Gabbes, zoon van Gabbe Baernds (ook wel Jacobus genoemd), beroep huisman en Maycke Rinckes.
  Rincke Gabbes trouwde met N.N.

  Uit dit huwelijk:

 • 1. Douwe Rinckes, geboren 1561.
 • 2. Roelijn Rinckesdr., geboren 1565.
 • 3. Rincke Rinckes, geboren 1567.
 • 4. Pijter (Peter) Rinckes, geboren 1569.
 • 5. Feitse Rinckes, geboren 1573.
 • † dd.mm.jjjj
  º dd.mm.1565 in Goingarijp.

  Roelijn Rinckesdr., dochter van Rincke Gabbes, geb. 1532 in Goingarijp en N.N.
  Roelijn was getrouwd met Antonius Johanni, mr. "Op ter Leije" (?).


  Uit dit huwelijk:

 • 1. Johannes Antonii, geboren op dd.mm.1585.
  Indien hij identiek is aan Joannes Antonii, Daventriensis, thel alumnus patriae, als zodanig 5.4.1605 ingeschreven als student te Franeker, dan schreef hij zich Johannes Schotanus, in 1611 predikant te Tull en 't Waal (U.), in 1618 te Hazerswoude, waar hij in 1619 werd afgezet wegens remonstrante gevoelens. Hij werd reizend predikant en werkte o.a. te Rijnsburg, Beusichem en Rotterdam.
  Bron: "Gens Schotana", Deel 9, blz. 118.
   
 • 2. Rincke Antonii, geboren op dd.mm.1587.
  Zijn gelijknamige kleinzoon Renicus (Rincke) Antonides werd 15.9.1656 candidaat bij de classis Franeker, was predikant te Oosterbierum 14.11.1656 - 6.8.1694 toen hij met emiraat ging na besluit van het college van 18.5.1694.
  Bron: "Gens Schotana", Deel 9, blz. 118.
   
 • 3. Wilhelmus Antonii, geboren op dd.mm.1591, overleden op 15.12.1666 te Workum.
  Bron: "Gens Schotana", Deel 9, blz. 118.
   
 • 4. Petrus Antonii, geboren op dd.mm.1593.
  Hij trouwde met N.N.
  Zoon: Antonius Petri, geboren op dd.mm.1619; liet zich op 25.4.1637 te Franeker inschrijven als student, Frisius Franequeranus, phil.
  Predikant te Jutrijp en Hommerts 1642-1649 en te Britsum 1649-1672(†); X Heeg 16.2.1645 Jancke Tammeri Baerdt, dochter van ds. Tammerus Gerardi te Joure en Eelckien Sijbrandtsdr. Baerdt.

  Kinderen o.a. Petrus en Femke Antonides.
  Zowel uit Petrus' dochter Sara Antonides als uit Femke Antonides vrouwelijke takken, die de naam blijven voeren.
  Zie: Genealogysk Jierboekje 1953, pagina's 56-69. Genealogie Antonides, door A.P. Oosterhof (†), Leeuwarden.
  Bron: "Gens Schotana", Deel 9, blz. 118, 119.
 • † dd.mm.jjjj