º 06.05.1660 in Britsum

Femke Antonides, dochter van Antonius Petri en Jancke Tammeri Baerdt.
Femke trouwde op 22 oktober 1689 in Aalsum met Goslingh Jans, geboren - en gedoopt - op 22 augustus 1669 in Ee, organist en schooldienaar in Aalsum, schoolmeester in Aalsum, Metslawieren en Anjum, zoon van Jan Goslinghs en Grietie (Grietje) Dircks, geboren in Ee op dd.mm.1647, overleden in Ee op dd.mm.1687, dochter van Dirk Folkerts en Antje Harkes.

Uit dit huwelijk:

 • 1. Grytje Goslings, geboren Aalsum 17 augustus 1690, trouwt in Aalsum op 3 december 1713 met Tjebbe Jorrijts
 • 2. Antony Goslings, geboren 20 december 1695 in Anjum. Volg de lijn via MyHerritage.com
 • 3. Jan Goslings, geboren op 16 januari 1698 in Anjum, overleden 20 mei 1771 in Ee.
 • 4. Jancke Goslings, geboren op 8 december 1700 in Anjum, trouwt op 16 december 1725 in Morra met Lolke Lieuwes.
 • Aalsum. Op 12 okt. 1688 werd Goslingh Jans, schooldienaar te Aalsum, aangenomen tot lidmaat. Hij was op 22 aug. 1669 te Ee gedoopt, als zoon van mr. Jan Goslings aldaar. Hij trouwde op 20 okt. 1689 met Femke Antonides van Britsum. Ze vertrokken eind 1691 naar Metslawier.
  Metslawier. Op 24 jan. 1692 kwamen mr. Gosling Jans, schoolmeester te Metslawier, en Femke Antonides, "zijn wijff", met attestatie van Aalsum. Ze vertrokken omstreeks 1695 naar Anjum.
  Anjum. In dec. 1695 was mr. Gosling Jans hier schooldienaar en organist. Hij was op 22 aug. 1669 te Ee gedoopt.e Hij was omstreeks 1695 van Metslawier gekomen met zijn vrouw Femke Antonides. Hun zoons Antonij en Jan werden te Anjum gedoopt op resp. 20 dec. 1695 en 16 jan. 1698. Zij werden later schoolmeester, resp. te Rauwerd en te Ee. Op 17 april 1729 (hetzelfde jaar waarin Femke overleed) hertrouwde mr. Gosling Jans met Hiltje Uijlkes, eveneens uit Anjum.
  Bron:fryske-akademy.nl

  † dd.mm.1729
  º 20.12.1695 in Anjum

  Antony Goslings, zoon van Femke Antonides en Goslingh Jans. Hij was Schoolmeester in Anjum en Rauwerd. Op 28 mei 1718 (22 jaar oud) trouwde hij in Hijlaard met Geeske Jans.

  Uit dit huwelijk:

 • 1. Femke Antonides, geboren op 26.04.1719(1720) in Hijlaard. Zij trouwde met Auke Dirks Rauwerda (1720-1749)
 • 2. Lamke Antonides, geboren op 14.05.1722 in Rauwerd. Gehuwd voor de kerk op 16.05.1762 (40 jaar oud) in Rauwerd met Yge Simons, geboren in Grouw.
 • 3. Tryntje Antonides, geboren op 11.03.1725 in Rauwerd. Zij trouwde op 2 mei 1751 met Reinier Wiarda. Uit dit huwelijk werd Geeske Reins geboren. Zij trouwde vóór 1777 met Hendrick van Gorcum, geboren op 6 december 1750, schoolmeester en organist in Rauwerd, dorpsrechter en gezworen klerk, overleden 1827.
 • 4. Jan Antonides, geboren op 28.09.1729 in Rauwerd, overleden in 1780 in Bolsward.
 • † dd.mm.jjjj
  º 28.09.1729 in Rauwerd.

  Jan Antonides, zoon van Antony Goslings en Geeske Jans. Hij was schoolmeester en organist in Donjum. Op 13.02.1756 trouwde hij voor de kerk in Bolsward met Geertje Freerks Lantinga, geboren op 20.05.1727 in Bolsward en overleden op 14.09.1807 in Bolsward (80 jaar).

  Uit dit huwelijk:

 • 1. Antoni Jans Antonides, geboren op 02.04.1757 in Bolsward.
 • 2. Auckien Antonides, geboren op 18.02.1787 in Bolsward. Overleden op 14.10.1803 in Bolsward (43 jaar). Op 18.02.1787 getrouwd voor de kerk in Bolsward met Dirk van Geelkerken.
 • 3. Geeske Antonides, geboren op 25.07.1763 in Bolsward.
 • 4. Geeske Antonides, gebnoren op 09.11.1767 in Bolsward.
 • 5. Frederik Jans Antonides, geboren op 01.02.1771 in Bolsward.
 • † dd.mm.1780 in Bolsward.
  º dd.mm.1643 in Ee.

  Jan Goslinghs, zoon van N.N. en N.N.
  Hij trouwde op 29 november 1668 in Ee met Grietie (Grietje) Dircks, geboren in Ee in 1647, overleden in Ee in 1687, dochter van Dirk Folkerts en Antje Harkes.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Goslingh Jans, geboren - en gedoopt - op 22 augustus 1669 in Ee, organist en schooldienaar in Aalsum, schoolmeester in Aalsum, Metslawieren en Anjum.
   Trouwde op 22 oktober 1689 in Aalsum met Femke Antonides.

  † 13.07.1717 in Ee.