� 02.04.742 in Luik

Karel de Grote , zoon van Pippijn III en Bertrada "au Grand Pied" de Laon.

 • Gedoopt door Bonefacius, aartsbisschop van Mayence.
 • Karel en zijn broer Carloman volgen hun vader Pippijn samen op, waarbij Karel in hoofdzaak Neustri�, Bourgondi� en de Provence, en Carloman in hoofdzaak Austrasi� krijgen.
 • Beiden worden gezalfd op 9.10.768, Karel in Noyon en Carloman in Soissons.
 • Na de dood van Carloman in 771 en onder het passeren van diens minderjarige zonen, wordt Karel de enige koning der Franken; hij wordt dan wederom gezalfd als zodanig in Corbeny.
 • Na een geslaagde veldtocht tegen zijn ex-schoonvader, de koning der Longobarden, volgt in 774 zijn proclamatie tot koning der Longobarden.
 • Karel was reeds met zijn vader Pippijn gezalfd tot koning, Saint-Denis 28.7.754, en tevens door paus Stephanus II verheven tot "patricius Romanorum", maar deze titel voert hij pas na zijn overwinning op de Longobarden.
 • Door paus Leo III tot keizer gekroond, Rome 25.12.800; laat dan zijn �patricius�-titel vallen.
 • Zijn uiteindelijke titulatuur wordt: "Karolus serenissimus augustus a Deo coronatus magnus et pacificus imperator Romanum gubernans imperium et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobardorum".
 • Zijn (westers) keizerschap wordt in 812 door de Oostromeinse "basileus" Michael I Rhangabe erkend.

Hij had 4 echtgenotes en 6 concubines:
 • 1. in ca. 768 een relatie met Himiltrudis (Chimiltrudis: Amautru), van Frankische origine, maar van onbekende familie.
 • 2. tr. in 769 met een dochter van Desiderius, koning der Lombarden, en van Ansa. Karel verstootte haar echter in 770 of begin 771 en stuurde haar terug naar haar vader.
 • 3. tr. voor 30.4.771 Hildegard (Houdiard), geb. in 758, overl. Thionville (Moselle) 30.4.783, begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul van Metz (Moselle), dochter van Gerold I, frankisch graaf [in de Vinzgouw] en van Imma (Emma, Emme), dochter van de Alamannen-graaf Hnabi, achterkleindochter van hertog Godfried. Zij vergezelde Karel naar Itali� in 773 en 781.
 • 4. een relatie met een onbekende vrouw.
 • 5. tr. in Worm in oktober 783 de oost-Frankische Fastrada (Fastr�e), overl.Frankfurt aan de Rijn 10.8.794, begr. in de basiliek van Saint-Alban in Mayence, dochter van Radolf, graaf van Franconi�.
 • 6. tr. tussen de herfst van 794 en 796 Liutgardis (Liedgarde, Li�geard), een Alamannische, overl. Tours (Indre-et-Loire) 4.6.800 op pelgrimstocht en begr. in de kerk van Saint-Martin in Tours.
 • 7. een relatie met Madelgardis (Mathalgarde), gezien de naam mogelijk familie van de edele Vincent Madelgaire (overl. 677).
 • 8. een relatie met de Saxische Gerswindis.
 • 9. een relatie met Regina (R�gine, Reine) in 800.
 • 10. een relatie met Adelindis in 806.

Uit 1):
 • a. Alpais (?), geb. ca. 765/70, overl. 23 juli, uiterlijk in 852. Als weduwe werd zij abdis van Saint-Pierre in Reims. Tr. Beggo, overl. 28.10.816, graaf van Parijs (ca. 815) en stichtte de abdij van Saint-Maur-des-Foss�s bij Parijs.
 • b. Pippijn, geb. ca. 770, overl. 811.

Uit 3):
 • c. Karel, de jonge, koning, geb. 772/73, overl. Beieren 4.12.811.
 • d. Adelais, geb. Itali� tussen sept. 773 en juni 774, tijdens het beleg van Pavi�, overl. Itali� aug. 774., begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul in Metz.
 • e. Hrothrudis, geb. ca. 775, overl. 6.6.810; na aanvankelijk verloofd in zijn (in 781) met Constantijn VI Porphyrog�nete, waaruit echter geen huwelijk voortvoeide, had zij een relatie met Rorico, graaf van Rennes, overl. 1.3.839, bij wie ze een zoon had.
 • f. Pippijn
 • g. Lodewijk I
 • h. Lotharius, geb. bij Poitiers tussen 16 april en de herfst van 778, overl. 779/780.
 • i. Bertrade of Berta, geb. 779/80, overl. na 14.1.823; na aanvankelijk verloofd in zijn (ca. 789) met Ecgfrith, zoon van koning Offa, had ze een relatie met Angilbert, overl. 18.2.814, hoofd van de raad van de jonge Pippijn (781).
 • j. Gisela, geb. in 781, voor mei, overl. na 800, waarschijnlijk na 814.
 • k. Hildegardis, geb. Thionville in 782, na 8 juni, overl. tussen 1 en 8 juni 783, begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul in Metz.

Uit 4):
 • l. Chrothais, geb. ca. 784, overl. na 800, waarschijnlijk na 814.

Uit 5):
 • m. Theodrada, geb. ca. 785, overl. tussen 9.1.844 en 853.
 • n. Hiltrudis, geb. ca. 787, overl. na 800, waarschijnlijk na 814.

Uit 7):
 • o. Rothildis, abdis van Faremoutiers tot aan haar dood op 24.3.852.

Uit 8):
 • p. Adeltrudis

Uit 9):
 • q. Drogo, bisschop van Metz, geb. 17.6.801, overl. Bourgogne 8.12.855, begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul in Metz.
 • r. Hugo, bijgenaamd de abt, geb. tussen 802 en 806, werd gedood in een gevecht in Angoumois op 14.6.844.

Uit 10);
 • s. Theodoricus, geb. 807, overl. na 818.

� 28.01.814 in Aken, begraven in de Dom.


Een paar links uit de enorme hoeveelheid beschikbare informatie (824.000 pagina's via Yahoo) over Karel de Grote:

* Karel de Grote - 01

* Karel de Grote - 02

* Karel de Grote - 03

* Karel de Grote - 04

� tussen 16.04.778 en de herfst 778 in Poitiers

Lodewijk I "de Vrome" , zoon van Karel de Grote en Hildegardis von Vinzgau,
Hij trouwde:
(1) 794 of 795 Irmingard, overl. 3.10.818, dr. van Ingram, graaf in de Haspengouw, en N.N.;
(2) Aken febr. 819 Judith (Welf), geb. ca. 800, overl. Tours 19.4.843, begr. ald. (Saint-Martin), dr. van Welf I, graaf in Beieren en Eigilwich uit Saksen.
Voorts had Lodewijk tussen 851 en 853 een relatie met een onbekende vrouw.

Uit het eerste huwelijk:

 • a. Arnulf, graaf van Sens (vermeld 817), overl. ca. 794.
 • b. Lotharius I
 • c. Pippijn I
 • d. Rotrude, geb. ca. 800
 • e. Berta
 • f. Hildegardis, geb. ca. 802/04, overl. na okt. 841, abdis van N.-D. en van Saint-Jean de Laon.
 • g. Lodewijk II


 • Uit het tweede huwelijk:
 • h. Gisela, geb. tussen 819 en 822, misschien in de lente van 821, overl. na 1.7.874, ber. in de abdij Saint-Calixte van Cysoing (noord), waarbij ze aan de basis stond van de oprichting. Tr. tussen 835 en 840, waarsch. ca. 836 Everhard, hertog of markies van Friuli, overl. Itali� 16.12.866, begr. in de abdij van Saint-Calixte in Cysoing, zoon van Unruoch, graaf van Ternois.
 • i. Karel II "de de Kale"
 • � Op een eiland in de Rijn bij Ingelheim 20.06.840, begraven Saint-Arnould bij Metz.
  � 13.6.823 in Frankfurt aan de Main

  Karel II, "de Kale", zoon van Lodewijk I en Judith von Altdorf. Koning, daarna keizer.
  Hij trouwde (1) op 13.12.842 in Quierzy met Ermentrudis d'Orl�ans, geb. ca. 830; overl. 6-10-869; dochter van graaf Odo van Orl�ans;
  Hij trouwde (2) 12 .10.869, bevestigd Aix-la-Chapelle 22.1.870, een Bosonide vrouw, overl. tussen 910 en 3 febr. 911, dochter van Bivin, graaf en abt van Gorze en van NN, dochter van Boso de Oude, graaf van Itali�, en nicht van koningin Theutberga, echtgenote van Lotharius II.

  Uit het eerste huwelijk: 

 • a. Judith, geb. ca. 844, overl. na 870, tr. (1) Verberie 01.10.856, Aethelwulf, koning der West-Saxen (Wessex), overl. 13 jan. of 13 juni 858, zoon van Egbert, koning van Wessex en Kent, en van Redburgh; tr. (2) 858 Aethelbald, koning van Wessex, overl. 860, zoon van koning Ethelwulf en diens eerste echtgenote Osburgh; tr. (2) Auxerre dec. 862 Boudewijn I, met de IJzeren Arm, graaf van Gantois, Waas, Ternois en Vlaanderen, overl. Arras 879.
 • b. Lodewijk
 • c. Karel, het kind, koning van Aquitani�, geb. 847 of 848, overl. bij Buzzancais 29.9.866, begr. in de kerk Saint-Sulpice in Bourges. Tr. 862 NN, weduwe van graaf Hunibert (graaf van Bourge?), kinderloos.
 • d. Carloman, de Blinde. Werd op last van zijn vader de ogen uitgestoken; werd abt van Saint-M�dard in Soissons, overl. Echternach 877 of 878.
 • e. Lotharius, overl. 865, voor 25 dec. Abt van Moutier-Saint-Jean, daarna in Saint-Germain in Auxerre, waar hij overleed.
 • f. Ermentrudis, vermeld als abdis van Hasnon en Oostervant op 11.7.877.
 • g. Hildegardis
 • h. Gisela
 • i. Rothrudis, abdis van Andlau, overl. na 889.


 • Uit het tweede huwelijk: 
 • j. Rothildis, geb. ca. 871, overl. 928 of 929, tr. ca. 890 Rodgar, graaf van de Maine, overl. voor 31.10.900, neef van Hugo, graaf van Bourges.
 • k. Drogo, geb. 872 of 873, overl. 873, of 874, begr. in de abdij van Saint-Amand in Vlaanderen
 • l. Pippijn, geb. 872 of 873, overl. 873 of 874, begr. in de abdij van Saint-Amand in Vlaanderen
 • m. NN, geb. 23.3.875, overl. kort na de geboorte.
 • n. Karel, geb. 10.10.876, overl. 877, voor pasen, begr. in de kerk van de abdij van Saint-Denis.
 • � 06.10.877 in Maurienne, begraven klooster Nantua, later Saint-Denis
  � Ca. 844.

  Judith van West-Franci� , dochter van Karel II "de Kale" en diens eerste echtgenote Ermentrudis van Orl�ans (830-869).
  Judith van West-Franci� trouwde drie keer:

 • 1e keer op 1 oktober 856 met Aethelwulf, Koning van Wessex
 • 2e keer in 858 met Aethelbald, Koning van Wessex
 • 3e keer op 13 december 863 na geschaakt (AA, = ontvoerd) in zijn door Boudewijn I "IJserenarm". Met hem kreeg zij 4 kinderen, waaronder Boudewijn II.
 • � Na 870.
  � Ca. 863


  Aelfthryth van Wessex >> Adam & Eva

  Boudewijn II "de Kale" , zoon van Judith van West-Franci� en Boudewijn I "IJserenarm", graaf van Vlaanderen 879-918, usurpeerde (AA, = zich wederrechtelijk toe eigenen) na afloop van invallen van de Noormannen van de jaren 978-883 grondbezit en rechten in de hele streek tussen Schelde en Artois, gold als grondlegger van Vlaanderen als Territoriaal vorstendom, wisselde herhaaldelijk van partij in de strijd tussen de diverse Westfrankische Koningen en liet Aartsbisschop Fulco van Reims (900) en Graaf Heribert I van Vermondois (voor 907) vermoorden, richtte een groot aantal burchten op ter bescherming van zijn gebied.
  Trouwde ca. 884 met Aelfthryth van Wessex, geboren ca. 872 (als dochter van Alfred I de Grote, Koning van Engeland 871-899, en Elswitha van Gainsborough), stak ca. 884 het Kanaal over, Gravin van Vlaanderen, overleden op 7 juni 929.
  Uit dit huwelijk:

 • 1. Arnulf I ("de Grote"), geboren tussen 885 en 890.
 • 2. Adolulf (of Adaolf), 890-933, Graaf van Boulogne en van Th�rouanne.
 • 3. Easlwid.
 • 4. Ermentrude
 • 5. Albert, Bisschop van Parijs.
 • � 10.09.918, begr. in Gent
  � Tussen 885/890

  Arnulf I ("de Grote") , zoon van Boudewijn II "de Kale" en Aelfthryth van Wessex. Graaf van Vlaanderen van 918-964. Trouwde in 933 of 934 met Adela (Alice) van Vermandois, geboren 910/915 (als dochter van Heribert II, graaf van Vermondois 907-943) en Adela (of Liegarde) van Neustrie), werd uitgehuwelijkt om de vrede tussen het huis van Vlaanderen en de Heribertiner graven in bestendigen 933, gravin van Vlaanderen, overleden tussen 958 en 960, begraven in Gent.
  Zij kregen minstens ��n dochter: Hildegard van Vlaanderen, geboren in 936 of 937.
  Zij kregen minstens ��n zoon: Boudewijn II van Vlaanderen

  � 27.03.965, begr. St.Pieter in Gent.
  � dd.mm.936 of 937.

  Hildegard van Vlaanderen, dochter van Arnulf I en Adela van Vermandois, werd in de Abdijkerk in Egmond onder ��n steen begraven met graaf Dirk III, trouwde in 938 met Dirk II , geboren ca. 932 (zoon van Dirk I (Bis), vermeld 936-941, en Gerberga (Geva) van Hamalant), graaf in het WestFriese gebied tussen Maas en Vlie 962-988, schonk ter ere van de bijzetting van St. Adalbertus aan Egmond een stenen kerk op 15 juni 950, nam de grafelijke burcht in Gent in (965), bood de Egmondse abdij een evangeliarium aan in 975, kreeg zijn lenen in Maasland, Kennemerland en op Texel van koning Otto III in vrij eigendom op 25 augustus 985, Overleden op 6 mei 988.
  Hildegard van Vlaanderen en Dirk II kregen minstens ��n zoon: Arnulf "Gandensis", geboren rond 951.

  � Tussen 11.04.975 en 11.04.980
  � ca. 951

  Arnulf "Gandensis"  zoon van Hildegard van Vlaanderen en Dirk II, Graaf van Holland 988-993, vergezelde in 983 Keizer Otto II van Duitsland naar Rome, breidt zijn gebied uit naar het zuiden. Trouwde in mei/aug 980 met Liutgard van Luxemburg (dochter van Siegfried van Verdun, graaf van Luxemburg 963-998, en van Hadewig van Lotharingen), schenkt het bezit Rugge aan de St.Pieterskerk van Gent voor het zieleheil van haar gemaal op 20 september 993, verzoende zich met de opstandige West-Friezen in juni 1005, overleden op 13 mei na 1005. Begraven in de Abdijkerk in Egmond.
  Zij kregen minstens ��n zoon, Dirk II van Holland, geboren ca. 981.

  � Gesneuveld 18.09.993, begraven in de Abdijkerk in Egmond. Na zijn dood als heilige vereerd.
  � ca. 981.

  Dirk III van Holland, zoon van Arnulf en Liutgarde van Luxemburg. Voor 1019 huwde hij met Othilde von de Nordmark. Dirk III was nog in jong om in regeren toen zijn vader sneuvelde. Daarom nam zijn moeder het bestuur over het graafschap voor hem waar. Gedurende zijn minderjarigheid werd Holland bedreigd door aanvallen van de Friezen. Zijn moeder Liutgarde riep de hulp in van haar zwager, de Duitse keizer Hendrik II. Deze begaf zich met een leger vanuit Utrecht per schip naar het Friese gebied en bracht deze aanvallen in 1005 tot staan. Dirk III heeft waarschijnlijk een bedevaart naar Palestina gemaakt waardoor hij de bijnaam Hierosolymita kreeg. Na het overlijden van Dirk III, op 27 mei 1039, vertrok zijn vrouw Othilde terug naar Saksen waar zij op 31 maart 1044 overleed.
  Zij kregen minstens ��n zoon: Floris I van Holland, geboren ca. 1030.

  � 27-05-1039, begraven in de Abdijkerk in Egmond
  � ca. 1030

  Floris I van Holland , zoon van Dirk III van Holland en Othilde van Saksen. Trouwde ca. 1050 met Gertrudis (Geertruiida) van Saksen, geboren in Saksen ca. 1033 als dochter van Bernard II Billung, Hertog van Saksen 1011-1059, en Eilika van Schweinfurt. Geertruida was van 1061-1071 regentes voor haan minderjarige zoon Floris II, trouwde in 1063 met haar tweede man, Robert I de Fries, Graaf van Vlaanderen, en week met hem uit naar Gent toen Godfried III met de bult tegen Holland ten strijde trok in 1069. Zij overleed op 3 augustus 1113 en werd begraven in de St. Walburgakerk in Veurne (B).
  Zij kregen minstens ��n zoon: Dirk V van Holland, geboren ca. 1052.

  � Vermoord bij Nederhemert 28 juni 1061
  � ca. 1020

  Onduidelijkheid over een mogelijk vermist familielid.
  Bekend is dat hij als magi�r werd opgejaagd.

  � dd.mm.12jj
  � ca. 1052

  Dirk V van Holland, zoon van Floris I en Geertruida van Saksen, onder voogdij van zijn stiefvader Robrecht de Fries van 1061-1071, trouwde voor 26 juli 1083 met Othelhildis, die op 18 november ???? overleed en in Egmond werd begraven. Dirk V zag zijn landen bij Rijnland en Westflinge vervallen verklaard aan Utrecht bij oorkonde van Keizer Hendrik IV op 30 april 1064, werd verdreven uit Kennemerland in 1071, maar werd opnieuw als Graaf aangesteld na de moord op Hertog Godfried II met de bult in 1076, onttrok de Zuid-Hollandse eilanden aan de macht van de Utrechtse bisschop en nam de sterkte IJsselmonde in 1076 in, steunde in de Constituurstrijd de pauselijke partij (1078), overleed op 17 juni 1091 en werd begraven in Egmond. &mnsp;Zij kregen minstens ��n zoon: Floris II ("de Vette"), geboren ca. 1085 in Vlaardingen.

   
  � ca. 1085 in Vlaardingen.

  Floris II de Vette, zoon van Dirk V en Othelhildis, volgde zijn vader Dirk V op als Graaf van Holland in 1091, voerde als eerste de titel Graaf van Holland in 1101 als leenman van de Bisschop van Utrecht, nam geen deel aan de eerste Kruistocht in 1096, maar stimuleerde nieuwe veenontginningen bij de grote rivieren. Hij trouwde ca. 1108 met Geertruida van Lotharingen en verwekte een natuurlijk kind bij N.N. Hij overleed op 2 maart 1122 en werd begraven in de Abdijkerk in Egmond.
  Zij kregen minstens ��n zoon: Dirk VI, geboren ca. 1109.

   
  � ca. 1109

  Dirk VI, Graaf van Holland, zoon van Floris II en Geertruida van Lotharingen, overleed op 5 augustus 1157, begraven in Rijnsburg. Hij trouwde ca. 1124 met Sophia van Rheineck, die op 29 september 1176 in Jeruzalem overleed, alwaar zij ook werd begraven.
  Zij kregen minstens ��n zoon: Floris III, geboren ca. 1128.

   
  � ca. 1128

  Floris III, Graaf van Holland, zoon van Dirk VI en Sophia van Rheineck, geboren ca. 1128, overleden op kruistocht aan de pest op 1 augustus 1190. Hij trouwde in 1162 Ada van Schotland, overleden 11 januari 1208, begraven in Middelburg.
  Zij kregen minstens ��n zoon: Willem I, Graaf van Holland, geboren ca. 1168.

   
  � ca. 1168

  Willem I, Graaf van Holland, zoon van Floris III en Ada van Schotland, overleed op 14 februari 1222 en werd begraven in Rijnsburg. Hij trouwde in 1197 in Stavoren met Aleida van Gelre, geboren ca. 1178, overleden op 12 februari 1218, begraven in Rijnsburg.
  Zij kregen minstens ��n zoon, Floris IV, Graaf van Holland, geboren op 24.06.1210.

   
  � 24.06.1210

  Floris IV, zoon van Willem I en Aleide van Gelre, Graaf van Holland. Hij werd in Frankrijk tijdens een steekspel op 19 juli 1234 gedood en begraven in Rijnsburg. Hij trouwde in 1224 met Machteld van Brabant, geboren ca. 1197, overleden 22 december 1267, begraven in Loosduinen, met wie hij zich op 4-jarige leeftijd op 5 november 1214 in Antwerpen al verloofde.  Zij kregen minstens ��n zoon: Willem II, Graaf van Holland, geboren ca. 1227.

   
  � ca. 1227

  Willem II, zoon van Floris IV en Machteld van Brabant. Hij was Graaf van Holland. Hij trouwde in Brunswijk op 25 januari 1252 Elisabeth van Brunswijk, geboren in of na 1229 en overleden op 27 mei 1266. Willem II sneuvelde op 28 januari 1256 bij Hoogwoud in een strijd tegen de West-Friezen.  Zij kregen minstens ��n zoon: Floris V, geboren in juli 1254 in Leiden.

   
  � xx.07.1254 in Leiden.

  Floris V, zoon van Willem II en Elisabeth van Brunswijk. Hij had van 1258 tot 1263 Aleida van Holland als regentes. Floris V trouwde ca. 1270 met Beatrix van Vlaanderen, die op 23 maart 1296 in 's Gravenhage overleed. Floris V werd in Muiderberg op 27 juni 1296 door Gijsbert van Amstel c.s. vermoord.

  � dd.mm.jjjj

  Catharina van Holland, buitenechtelijke dochter van Floris V en N.N., overleed na 12 augustus 1328. Zij trouwde voor 21 april 1301 met Zweder I, Burggraaf van Montfoort, overleden tussen 28 mei 1329 en 21 januari 1331.

   
  � dd.mm.jjjj

  Hendrik II de Rovere van Montfoort, zoon van Catharina van Holland en Zweder I. Hij trouwde in 1322 met Agnes van Ijsselstein; zij overleed op 17 januari 1360. Hendrik II overleed voor 15 october 1333.

   
  � ca. 1350

  Zweder II van Montfoort, zoon van Hendrik II de Rovere van Montfoort en Agnes van Ijsselstein. Zweder II was Burggraaf van Montfoort; hij overleed tijdens een reis naar Jeruzalem op 15 augustus 1375. Hij trouwde (op huwelijkse voorwaarden) op 10 april 1348 met Mechteld van Culemborg. Zij overleed na 27 februari 1390.

   
  � dd.mm.jjjj

  Hendrik II van Montfoort, zoon van Zweder II van Montfoort en Mechteld van Culemborg. Hendrik was Burggraaf van Montfoort en Heer van Linschoten. Hij overleed tussen 23 juni en 29 oktober 1402. Op 30.5.1378 trouwde hij met Oda van Polanen. Zij overleed op 7 januari 1417.

   
  � ca. 1382

  Johan II van Montfoort, zoon van Hendrik II van Montfoort en Oda van Polanen. Hij overleed op 16 januari 1449. Johan had een buitenechtelijke relatie met Bely Willem Gijbertsdr., geboren rond 1385, van waaruit Catharina van Montfoort werd geboren. Johan trouwde rond 1422 met Cunegonda van Bronckhorst, geboren rond 1392, dochter van Gijbert Heer van Bronckhorst en Hedwig von Tecklenburg.

   
  � dd.mm.jjjj

  Catharina van Montfoort, buitenechtelijke dochter van Johan II van Montfoort en Bely Willem Gijsbertsdr., overleed in of na 1445. Zij trouwde in 1442 met Willem van der Burch, waarvan wordt vermeld 1347-1462. Maar gelet op de zeer oude leeftijd van 115 jaar klopt 1347 wellicht niet...

   
  � dd.mm.jjjj

  Johanna van der Burch, dochter van Catharina van Montfoort en Willem van der Burch. Haar geboortedatum is onbekend. Zij overleed tussen 17.3.1501 en 12.3.1506. Zij trouwde voor 17.7.1464 met Pieter Dani�lsz. Suys, die kastelein van Slot Loevestein was. Hij overleed in april 1501.

   
  � dd.mm.jjjj

  Cornelis Pietersz. Suys, zoon van Johanna van der Burch en Pieter Dani�lsz. Suys. Geboortedatum onbekend. Overleden in Rijswijk op 10.12.1521. Trouwde ca. 1510 met Maria de Jonge. Zij overleed (volgens de overlevingen) op 3.5.1566.

   
  � ca. 1516

  Mechteld Cornelisdr. Suys, dochter van Cornelis Pietersz. Suys en Maria de Jonge. Zij werd geboren rond 1516, want volgens de overleveringen overleed ze in 1596 op 80 jarige leeftijd. Ze trouwde (op huwelijkse voorwaarden) op 12.7.1535 met Dirk van Teylingen, geboren in Alkmaar op 28.8.1512 en aldaar overleden op 25.2.1578.

   
  � 22.11.1539 in Alkmaar.

  Marijtgen van Teylingen , dochter van Mechteld Cornelisdr. Suys en Dirk van Teylingen. Trouwde in 1573 of 1574 met Cornelis Jacobsz. van Nes, van beroep notaris, overleden in Alkmaar in februari 1596.

  � na 04.09.1611 in Alkmaar.
  � 15.01.1579 in Alkmaar.

  Dirk van Nes, zoon van Marijtgen van Teylingen en Cornelis Jacobsz. van Nes. Trouwde op 15 februari 1609 in 's-Gravenhage met Isabella Duyvoet, overleden voor 4 mei 1616.
  Dirk was gerechtsbode en boelhuismeester in 's-Gravenhage.

  � 26.06.1626 in Alkmaar.
  � 1609 of 1610 in 's-Gravenhage.

  Anna van Nes, dochter van Dirk van Nes en Isabella Duyvoet. Trouwde op 3 april 1633 met Pieter Verhoeck, geboren in 1609 (of 1610) in Bleiswijk, begraven in 's Gravenhage op 5 november 1660.

  � 18.01.1656 in 's-Gravenhage.
  � dd.mm.1609 in Bleiswijk (ZH).

  Pieter Verhoeck, zoon van Andries Joppen Verhoeck en Pleuntje Jans Vermeulen.
  Hij trouwde met Anna van Nes, geboren in 1609 (of 1610) in 's-Gravenhage, overleden op 18 januari 1656.

  � 05.11.1660 in 's-Gravenhage.
  � dd.mm.yyyy

  Andries Joppen Verhoeck, zoon van N.N. en N.N.
  Hij trouwde met Pleuntje Jans Vermeulen

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Pieter Verhoeck, geboren in 1609 (of 1610) in Bleiswijk (ZH).

  � dd.mm.jjjj
  � Ca. 1635 in 's-Gravenhage.

  Andries (Andrys) Pieters Verhoeck, zoon van Pieter Verhoeck en Anna van Nes, van beroep koopman en winkelier in zijden en wollen lakens en bode van de Staten van Holland en West-Friesland, woonde in Leeuwarden, trouwde in Leeuwarden op 12.11.1665 met Jancke Willems Hoogeveen, geboren ca. 1635, dochter van Willem Hylckes Hoogeveen, van beroep lakenkoper en Ontvanger en Trijntje Sijdses.

  Uit dit huwelijk:

 • 1. Trijntje Verhoeck, geboren op 17 juni 1668 in Leeuwarden.
 • 2. Anna Andries Verhoeck, gedoopt op 5 maart 1671 in Leeuwarden
 • 3. Auckien Andries Verhoeck, gedoopt op 5 maart 1671 in Leeuwarden
 • 4. Anna Andries Verhoeck, gedoopt op 31 maart 1673 in Leeuwarden
 • 5. Anne Andries Verhoeck, gedoopt op 26 augustus 1674 in Leeuwarden
 • 6. Maria Andries Verhoeck, gedoopt op 23 mei 1677 in Leeuwarden
 • 7. Janke Andries Verhoeck, gedoopt op 12 december 1679 in Leeuwarden
 • � 28.08.1512 in Alkmaar.

  Dirk van Teylingen, zoon van Augustijn van Teylingen en Joosgen Jansdr.
  Beroepen:

 • Lid Papengild van Alkmaar, 1532
 • Thesauri�r, 1532-1544
 • Secretaris, 1535
 • Notaris, 1534-1558
 • Kerkmeester, 1538-1548
 • Vroedschap, 1548-1568
 • Substituut ontvanger-generaal van de beden van Holland, 1548
 • e.a.

 • Hij trouwde op 12 juli 1535 met Mechteld Cornelisdr. Suys, overleden in 1596 (80 jaar). Zij was een dochter van Cornelis Pietersz Suys en Maria de Jonge, dochter van Cornelis Reynersz. de Jonge en Mechteld van der Merwede, vrouwe van Baardwijk.

  � 25.02.1578 in Alkmaar.
  � dd.mm.yyyy

  Augustijn van Teylingen, zoon van N.N. en N.N.
  Hij trouwde met joosgen Jansdr.

  � dd.mm.jjjj
  � dd.mm.yyyy

  Cornelis Jacobsz. van Nes, zoon van Jacob van Nes en N.N.
  Cornelis was in 1574 poorter van Alkmaar en op 12 maart 1576 werd hij geadmitteerd als notaris in Alkmaar.
  Hij trouwde met Marijtgen van Teylingen, geboren op 22 november 1539.

  � 14.02.1596 in Alkmaar.
  � dd.mm.yyyy

  Jacob van Nes, zoon van N.N. en N.N.
  Hij trouwde met N.N.

  � dd.mm.jjjj